Noord-Nederlandse mkb: winstmaximalisatie vs. maatschappelijke doelstellingen

Noord-Nederlandse mkb: winstmaximalisatie vs. maatschappelijke doelstellingen

Willen Noord-Nederlandse ondernemers vooral zoveel mogelijk winst maken? Of vinden zij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen juist belangrijker? En wat zijn de bedrijfseconomische verschillen tussen beide groepen? Het zijn de vragen waar de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 een antwoord op geeft.

Om met de eerste twee vragen te beginnen: mkb’ers verschillen onderling qua doelstellingen. Een groep van 20 procent zegt zich volledig te richten op het maximaliseren van winstgevendheid. De groep mkb’ers dat volledig gericht is op het realiseren van maatschappelijke doelstellingen bevat 10 procent van het totaal. Een grote groep van 70 procent zit tussen beide in en zoekt een balans tussen winstmaximalisatie en het nastreven van maatschappelijke doeleinden.

Maatschappelijke doeleinden niet ten koste van winst

De monitor laat zien dat de verschillen in doelstellingen zich niet automatisch doorvertalen naar bedrijfseconomische prestaties. Zo behalen bedrijven die sterk op winst georiënteerd zijn niet meer winst dan bedrijven met een maatschappelijke oriëntatie. Dit betekent dat het gaan voor maatschappelijke doelstellingen niet altijd of direct ten koste gaat van de winstmarge.

Verschil in subsidies

Uit het onderzoek blijken duidelijke verschillen tussen beide groepen. Zo zijn mkb’ers gericht op winstmaximalisatie minder actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ook is deze groep sterk gericht op de korte termijn, terwijl mkb’ers met een sterke maatschappelijke oriëntatie zich juist meer op de lange termijn richten.

Een ander opvallend en duidelijk verschil zien we terug in het subsidiegebruik. Waar maatschappelijk georiënteerde bedrijven relatief veel gebruik maken van mkb-specifieke innovatie subsidies (VIA, EFRO, KEI en MIT), maken bedrijven die streven naar een winstmaximalisatie meer gebruik van fiscale ondersteuningsmogelijkheden, zoals de Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO), die zich sterk richt op het verminderen van de kosten van innovatie.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is een initiatief van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en wordt sinds 2015 jaarlijks uitgevoerd. Het onderzoek, waarvoor ieder jaar zo’n vijfduizend Noord-Nederlandse mkb’ers worden aangesproken, geeft inzichten in de innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties van mkb’ers. Prof. Dries Faems, één van de initiatiefnemers van de Innovatiemonitor: “Naast inzicht willen we ook graag bereiken dat er een goed onderbouwde discussie over het innovatiebeleid in de regio ontstaat. Niet op basis van gevoel, maar op basis van de juiste aantallen.”

Monitor 2019 van start

Het hoofdrapport van de Innovatiemonitor wordt jaarlijks gepubliceerd. Door het jaar heen worden een aantal specifieke thema’s deelonderzoeken uitgevoerd. Uit deelonderzoeken van 2018 bleek bijvoorbeeld dat de innovatiekracht van het mkb in Noord-Nederland al drie jaar ongeveer gelijk is en ondernemers volop experimenteren met nieuwe technologie.

Lees ook: Sociale impact heeft positieve invloed op innovatie

In maart 2019 wordt een nieuwe vragenlijst uitgezet onder mkb’ers, waarin de thema’s transformatie, tijdshorizon van ondernemers en financiering van innovatie centraal staan.

Ben jij een Noord-Nederlandse mkb’er en wil je meedoen aan de Innovatiemonitor 2019? Meld je dan hier aan.

Geplaatst op: 15 maart 2019

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.