Logistieke professionals nemen de ándere weg

Logistieke professionals nemen de ándere weg

De Academy of Logistics leidt werkenden in de logistics & supply chain buiten hun werktijden op. AoL doet dit op drie niveaus: mbo+, hbo+ en universiteit, waarbij na geslaagde examens erkende certificaten, diploma’s en titels worden verstrekt. De professionals, die hier praktijk en theorie met elkaar verbinden, creëren een nieuwe toekomst.

Resistent virus

Henk Bouwman, de gepassioneerde directeur van AoL, is niet stoppen als hij het woord neemt na mijn vraag om me eerst even kort wat te vertellen
over de drie E-log opleidingen. Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee hij me meeneemt in de wereld van logistics en supply chain is
overweldigend en aanstekelijk. Het is me al gauw duidelijk dat de hele wereld uit állemaal supply chains bestaat, die op alle mogelijke manieren
met elkaar verbonden zijn. Begrippen uit onze huidige digitale revolutie als Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain en nog veel meer blijken niet meer weg te denken in de logistieke 2.0 wereld. Spannende wereld, ik begrijp nu al, dat hij niks wil horen over werken omdat hij en zijn deelnemers het beleven als sporten waarbij het scoren steeds maar weer zorgt voor de adrenaline die de logistiekelingen nieuwe energie geeft. Werkelijk alles passeert de revue, van Zuidelijke Ringweg tot Brexit en van Top Dutch tot Artsen zonder Grenzen. Bedrijfsvoeringen, processen, projecten in alle soorten en maten, de logisticus of logistician gaat ermee aan de slag en stroomlijnt ze. Hij neemt me mee, zijn betoog is zo aanstekelijk dat ik meegezogen wordt in de flow van zijn sport. Geen wonder, dat logistiekelingen hun sport een resistent virus noemen.

Kruisbestuiving, de sleutel

Bouwman, die ook zitting heeft in de ELA te Brussel beziet de wereld vanuit de helicopterview, oog voor het grote geheel of te wel: het geheel is meer dan de som der delen: Supply Chain. „Over delen gesproken, dat is nou precies datgene wat we doen, Delen, want: Delen is Vermenigvuldigen. We geloven totaal niet in e-learning of schriftelijk onderwijs. Nee, onze deelnemers komen 12 weken achtereen één avond per week van 19 – 22 uur bij elkaar onder leiding van een docent. Ze lezen zich van tevoren in uit recente boeken, nemen een PowerPoint-presentatie door en bespreken samen met 8 tot 15 andere deelnemers op de college-avond de stof van de module.” Ze komen vrijwel allen uit verschillende organisaties en een ieder neemt dus andere kennis, inzicht en ervaringen mee. Deze dan gezamenlijk Delen is de meest effectieve en efficiënte manier om nieuwe stof te begrijpen en
het examen te halen. De opleidingen kennen meerdere startmomenten (januari, april en september) en modules, zodat deelnemers op het gewenste moment kennisvelden kunnen kiezen, die hun interesse hebben. Van Sourcing (inkoop) tot autonome distributie en van Inventory (voorraadbeheer) tot productie planning.

Open inschrijvingen

Met name studenten van het mbo en hbo weten AoL uitstekend te vinden, niet in de laatste plaats door de enthousiaste verhalen van hun collega’s
die de opleiding volgden of volgen en hebben ervaren hoe goed de beroepsgerichte stof (de ELog kent geen algemene vakken) aansluit bij hun opleiding en kennis. Maar ook logistici met werkervaringen en zij-instromers vanuit andere disciplines presteren prima, ook zij worden gepakt door deze fascinerende wereld, waarin een enorme krapte heerst op EJ-Log (operationeel), ES-Log (tactisch) en EM-Log (strategisch) niveau.

Incompany opleiden

Naast de individuele deelnemers, die middels „Open inschrijvingen” groepsgewijs de opleiding volgen wordt er ook steeds meer „incompany” gewerkt om werknemers op een hoger en actueler niveau te krijgen, zodat het opereren naar binnen en buiten aansluit bij de eisen, mogelijkheden en kansen van nu en de toekomst. Gereedschappen als kennis, begrip en inzicht die je niet hebt kun je niet gebruiken én zoals Cruijff al zei: „Als je het niet doorhebt, zie je het niet!” Van Amsterdam UMC tot Fokker, van het ministerie van Justitie tot AVEBE, groot en klein ze doen mee.

Stilstaan is verliezen

Bouwman: „Kijk, het is natuurlijk prachtig mooi, dat onze deelnemers functies en salarisschalen omhoog gaan en aan alle kanten worden
benaderd door recruiters. Maar het is natuurlijk van de zotte dat logistiekelingen zonder doorontwikkeling tot in lengte van jaren met hun
huidige kennis en inzichten kunnen blijven opereren op het niveau dat ze ooit hebben geschoold. Het is niet voor niets, dat je in andere beroepen aan permanente educatie moet doen om je bevoegdheid te behouden. Zo zou in onze branche, het kloppend en sturend hart van elke organisatie, de bekwaamheid ook ter discussie moeten worden gesteld als er geen sprake is van continue scholing en ontwikkeling. Het kost bedrijven, die niet scholen een vermogen; ze zien niet welke kansen ze missen en blijven achter bij anderen die wel in hun mensen investeren. Immers logistics en supply chain zijn altijd en overal LEADING!”

www.academy-of-logistics.com

Geplaatst op: 14 februari 2019

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.