Ecomunitypark: vruchtbare omgeving voor 3O’s

Ecomunitypark: vruchtbare omgeving voor 3O’s

PARTNERBIJDRAGEN | Breng ondernemers, overheid en onderwijs (3O’s) samen in een vruchtbare omgeving, en groei zal ontstaan. Dat is de achterliggende gedachte van Ecomunitypark. Het ecologisch werklandschap in Oosterwolde biedt nog voldoende ruimte voor innovatieve bedrijven die graag met elkaar, onderwijsinstellingen en overheid willen samenwerken om vooruit te komen.

Ooit was de grond waarop het Ecomunitypark is gevestigd landbouwgrond. Wat er groeide, was weinig divers. De grond was arm. Een enorm contrast met wat er nu al is, en nog volop ontwikkelt. Een natuurrijk gebied, maar vooral een vruchtbaar bedrijvenpark voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Deze 3O’s wortelen zich op het Ecomunitypark vanuit de overtuiging dat samenwerken helpt om te groeien.

Kloppend hart

Het kloppend hart van Ecomunitypark is het Biosintrum. Hierin vestigen het mbo, hbo en de universiteit zich, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en het Van Hall Larenstein. Directeur Anne Jan Zwart: ,,Nergens vind je een plek waar dergelijke kennisinstellingen samen te vinden zijn. Rondom het Biosintrum, dat een initiatief van de gemeente Ooststellingwerf is, is plek voor bedrijven om zich te vestigen. Binnen de muren van het Biosintrum kunnen onderwijs en het bedrijfsleven elkaar vinden.”

Dat maakt Ecomunitypark een ideale plek voor bedrijven met een innovatief karakter, vertelt Zwart. ,,Mkb’ers snakken naar kennis, en die vinden ze hier. De lijnen tussen onderneming en onderwijs zijn hier ontzettend kort. De studenten kunnen op het Ecomunitypark stage lopen bij de bedrijven of onderzoeken uitvoeren. Zo ontstaat er een waardevolle wisselwerking. De samenwerking met het onderwijs kan een enorme impuls geven aan je innovatie, en dus de ontwikkeling van een bedrijf. En het is dé bron voor nieuwe medewerkers.”

Een wisselwerking waar ook de regio baat bij heeft; regio Zuidoost-Fryslân heeft te maken met krimp. ,,Innovaties maken bedrijven succesvol, en succesvolle bedrijven helpen een regionale economie groeien.” De toegevoegde waarde van het dit bedrijvenpark wordt ook gezien door gemeente en provincie, die dit project volledig steunen en onder de vlag van Ecomunitypark eveneens de samenwerking aangaan met bedrijven en onderwijs.

Bijzondere vijver

Kennisintensieve ondernemers zijn dus van harte welkom op het Ecomunitypark. En voor die bedrijven is nog ruimte genoeg. Zwart: ,,Maar het is niet ons doel om zo snel mogelijk dit park vol te hebben. We nemen er de tijd voor, aangezien we vissen in een bijzondere vijver. Ondernemers die hier hun bedrijf willen vestigen, moeten niet alleen nagaan wat dit hele concept voor hun bedrijf betekent. Maar ook wat zij voor dit park kunnen betekenen. Het is niet alleen halen, maar ook brengen. Dan kan groei ontstaan.”

Een duurzaam karakter is eveneens iets wat de toekomstige bedrijven moeten hebben. Het terrein van Ecomunitypark is zeventien hectare groot en de helft daarvan blijft natuur. ,,Tal van onderzoeken hebben bewezen dat er een direct verband is tussen de kwaliteit van de werkomgeving en de inzetbaarheid van de medewerkers op de lange termijn”, legt Zwart uit. ,,Hoe groener de omgeving, hoe minder stress mensen ervaren.”

BREEAM-NL

Volgens Zwart is het de bedoeling dat de toekomstige bedrijven zo worden gebouwd, dat de waarde van de omgeving toeneemt. Zwart wijst naar bouwplaats waar de biologische kaasfabrikant Kaaslust een fabriek bouwt. ,,Het gebouw krijgt kleuren die passen in de natuur. Verder wordt het gebouw zelf voorzien van duurzame technologieën. Met dergelijke duurzame gebouwen willen we ook de natuur verrijken.”

Alles bij elkaar opgeteld is Ecomunitypark volgens Zwart uniek in Nederland, en in Europa. Het is bovendien het eerste bedrijvenpark dat een BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling Ontwerpcertificaat op haar naam heeft geschreven. BREEAM-NL meet en beoordeelt de duurzaamheid van onder meer nieuwe gebouwen en gebieden. Het Ecomunitypark kreeg vijf sterren, de hoogst haalbare score. Het heeft het werklandschap zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. ,,We krijgen geregeld ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit het binnen- en buitenland op bezoek die willen weten hoe wij dit hebben aangepakt”, vertelt Zwart.

Masterplan

Hij hoopt dat er in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, meer van dit soort plekken komen. ,,We hebben daarom een masterplan gemaakt met handvaten zodat dit concept op meerdere plekken kan worden uitgerold. Juist omdat het zo’n meerwaarde heeft.” Daarnaast is het volgens Zwart simpelweg aangenaam om in zo’n gebied te werken, zeker in vergelijking met een ‘traditioneel’ bedrijventerrein. ,,De natuur leeft hier volop. Je hoeft maar even uit het raam te kijken, en je ziet van alles gebeuren en groeien.”

Meer informatie: www.ecomunitypark.com.

Geplaatst op: 9 oktober 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.