‘Samen werken aan duurzame oplossingen’

‘Samen werken aan duurzame oplossingen’

PARTNERBIJDRAGEN | „Met verduurzaming is het van belang dat we schaalgrootte realiseren.” Dat zegt Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord. Dat er door de verduurzamingslag veel op de bouwsector afkomt, is genoegzaam bekend. Gasloos bouwen is al sinds 1 juli van dit jaar al verplicht, maar er moeten ook nog 7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen gebouwen voor 2030 verduurzaamd worden. Daarbij staat volgens Wubbolts voorop dat alle ketenpartners (overheid, bouwsector, bewoners, woningcorporaties en netbeheerders) gaan samenwerken.

De wet Voortgang Energie Transitie, die gasloos bouwen per 1 juli verplicht, en het Klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 werd gesloten, hebben ervoor gezorgd dat allerlei ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in een stroomversnelling zijn gekomen. Wubbolts:„ Sinds dit voorjaar hebben we een eigen Nationaal Klimaatakkoord, waarin talloze doelstellingen zijn opgenomen die voor 2030 moeten worden gerealiseerd. Of dit allemaal mogelijk is, mogen we ons afvragen. Feit is wel dat bij het gros van de mensen inmiddels tussen de oren zit dat we nu echt aan de slag moeten.”

Innoveren, isoleren en faseren

Volgens Wubbolts staan in dit traject 3 randvoorwaarden voorop. „We moeten innoveren, veel beter  isoleren en we moeten alle werkzaamheden goed faseren. De bouwsector gaat daarin een vooraanstaande rol spelen en onze verwachting is dat het MKB daar volop in aan het werk kan. De vraag naar oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid zal enorm toenemen. Tevens zal het aandeel duurzame energie fors moeten toenemen”.

Echter, het is volgens de regiomanager wel van groot belang dat partijen gaan samenwerken, zodat allerlei maatregelen die moeten gebeuren slimmer, sneller en beter kunnen worden uitgevoerd. Wubbolts ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de woningcorporaties. Zij hebben immers vele duizenden woningen in beheer, waardoor daar sneller voor gestandaardiseerde oplossingen kan worden gekozen.”

Als voorbeeld noemt hij Expeditie Drenthe, de opmaat naar energieneutraal wonen in Drenthe. „Allerlei partijen die betrokken zijn bij de energietransitie en/of verduurzaming zitten daar aan tafel. En daar komen nu de eerste projectplannen uit naar voren. Dat vergt veel tijd, maar er gebeurt wel wat. Het is een voorbeeld van hoe in gezamenlijkheid bepaalde projecten kunnen worden opgepakt.”

Financiering

Een probleem bij de verduurzaming is de financiering. Wubbolts vindt dat er goede financiële arrangementen moeten komen, wil de gehele transitie slagen. „Het gros van de huishoudens heeft niet het geld om zelf alle kosten te betalen. Ook daar wordt naar gekeken. Daarom is een bepaalde schaalgrootte van belang, omdat daarmee kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Samen voor een oplossing gaan is altijd goedkoper dan individueel. Toch zal het niet mogelijk zijn alle woningen in een keer te verduurzamen. Een gefaseerde aanpak met duurzame oplossingen die elkaar niet in de weg zitten zal voor velen een goede oplossing zijn om op termijn toch die duurzame woning te hebben”

„Er is veel werk te doen en in de bouwsector zien we dat men in de afgelopen twee jaar al veel meer met verduurzaming bezig is gegaan. Niet alleen omdat het door de wetgever wordt voorgeschreven, maar ook omdat iedereen beseft dat we er nu mee aan de slag moeten. Met elkaar gaan we voor betaalbare en slimme concepten, als sector staan we garant voor de kwaliteit die daarbij gevraagd wordt. Het nieuwe label ‘Duurzame Aanbieder’ is een goed voorbeeld om voor de consument inzichtelijk te maken welke partijen hen kunnen ontzorgen bij deze verduurzamingsopgave”

www.bouwendnederland.nl

Geplaatst op: 13 september 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.