'Ondernemers in toerisme moeten kansen grijpen met het groen onder Groningen'

‘Ondernemers in toerisme moeten kansen grijpen met het groen rond Groningen’

Ondernemers rond de stad Groningen laten kansen liggen op toeristisch en recreatief gebied. Natuurbeheerders verzuimen het publiek aan zich te binden. Het project Groeningen moet daar verandering in brengen.

Groeningen is een klein dorpje van nog geen vijfhonderd inwoners in het westen van Noord-Brabant. De plaatsnaam is een afgeleide van ‘groene inge’, oftewel laag gelegen grasland. Toeval of niet?

Want Groeningen is ook de naam van een vergezicht voor de ontwikkeling van het toeristisch, recreatief en economisch potentieel van een groot gebied van natuur en cultuurlandschap rond de stad Groningen. Laat in de omgeving van de stad nu heel veel laaggelegen en zelfs ondergelopen grasland liggen!

Willem Foorthuis, lector duurzaam coöperatief ondernemen aan de Hanzehogeschool, ziet het al helemaal voor zich. Hij heeft Groeningen niet bedacht. Al in de Regiovisie Groningen Assen werd erover gesproken. Maar toen was het nog te vroeg.

8000 hectare groen voor de poorten van de stad

Foorthuis is vastberaden om samen met Staatsbosbeheer in de komende tien jaar de plannen om te zetten van theorie naar praktijk. ,,We hebben nog altijd te maken met een ijle economie in Groningen. Het gaat in Groeningen om het versterken van recreatie en toerisme. Hier zit geld in”, is zijn stellige overtuiging.

Hij gaat praten met vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf om te zien of de ondernemers brood zien in Groeningen. ,,Je hebt een gebied van Schildwolde tot aan Drachten en een groot deel van Noord-Drenthe. Als dat hele gebied nu eens beschouwd wordt als park, dan heb je 8000 hectare groen voor de poorten van de stad liggen. Het behoort tot de ecologisch meest hoogwaardige gebieden van Nederland.’’

,,Je hebt er veengebieden, grasgebieden, open landerijen waar je fantastisch kunt wandelen en er liggen zeven meren en allerlei beekdalen. Het is zoals de Fransen het noemen een jardin secret. Het gebied is groter en aantrekkelijker dan de Hoge Veluwe.”

Niet als geheel en uniek gezien

Volgens Foorthuis worden de recreatieve en toeristische mogelijkheden van dit grote gebied niet goed benut. ,,We gaan met zijn allen naar de bekende plekken. Wandelen in Glimmen of Anloo, op de fiets naar Garnwerd.” Het spreekwoordelijk aanwezige bos wordt door de bomen niet meer gezien.

,,Het gebied wordt niet als een geheel beschouwd. Het wordt doorsneden door wegen, spoorwegen en kanalen. Het zijn allemaal gebiedjes met hun eigenheid: ieder meertje zijn eigen sfeertje. We zien het unieke niet, de combinatie van de stad, het Groninger en het Drentse land.”

Dat ‘we’ het unieke niet zien, komt omdat landschapsbeheerders allerlei gebieden gesloten houden, uit motieven van natuurbescherming. ,,Aan de randen worden gebouwen neergezet. Daar mag je kennis van de natuur nemen, maar je komt er niet in.” Foorthuis wil natuurgebieden juist opengooien. ,,Kijk naar de Onlanden. Je kunt er fietsen. Er is een uitkijktoren geplaatst. Mensen vinden het prachtig.”

Kansen niet benut

Kansen liggen er voor ondernemers. ,,Je kunt wat verzinnen met nieuwe teelten. Riet bijvoorbeeld. De zoetwatervisserij is er niet meer, je kunt wat met palingteelt. Je kunt weer een eendenkooi inrichten. Je kunt toeristische arrangementen maken voor die bedrijven. Bedrijfsbezoekjes zijn in trek want niemand weet nog waar producten vandaan komen.”

De kansen die het landschap rond de stad biedt, worden niet benut. ,,We staan allemaal met de rug naar elkaar toe. Iedereen heeft wel zin in een feestje maar niemand wil het organiseren.”

Foorthuis ziet hier een verbindende rol voor het onderwijs. Op de Hanzehogeschool kan hij putten uit duizenden studenten die onderzoek kunnen verrichten en businesscases kunnen schrijven voor de ondernemers. ,,Zij kunnen de mkb’ers helpen een omslag te maken.”

Bron: Dagblad van het Noorden

Geplaatst op: 10 juli 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.