Innovatie in het Noorden is stabiel

Innovatie in het Noorden is stabiel

De innovatiekracht van het mkb in Noord-Nederland is al drie jaar ongeveer gelijk. Dat blijkt uit het nieuwste deelrapport van de Innovatiemonitor. De monitor brengt innovatieactiviteiten in Noord-Nederland in kaart.

Het onderzoek laat zien dat de meeste innovatie-indicatoren amper verschuiven. Het onderzoek is uitgevoerd door hoogleraar Dries Faems van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij verrichtte het in opdracht van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Faems kijkt onder meer naar het aantal innovatoren en hoeveel ondernemers investeren in R&D. Die bleven beiden relatief hetzelfde in vergelijking met de onderzoeken van 2016 en 2017.

Steeds meer mkb’ers in het Noorden weten bovendien de subsidiepotjes te vinden. Subsidies blijken steeds bekender en populairder te worden. Een mogelijke oorzaak is volgens de Innovatiemonitor de flinke investeringen in opties voor ondernemers om toch subsidie te kunnen krijgen.

Disruptieve technologie

In de Innovatiemonitor van 2018 besteedde Faems bijzondere aandacht aan wat hij noemt ‘disruptieve technologieën’. Die technologieën ‘kunnen bestaande sectoren en markten ontwrichten’. Voorbeelden zijn Internet of Things, sensortechnologie, robotisering en big data. Meer dan de helft van de mkb’ers in het Noorden blijkt met één of meer aan de slag te zijn.

En wie verwacht dat vooral jonge bedrijven en startups spelen met deze technologieën, heeft het volgens Faems bij het verkeerde eind. Het blijkt vooral de speeltuin van de grotere en oudere mkb’ers.

Karlijn ter Horst (Journalist)

Karlijn ter Horst (Journalist)

Geplaatst op: 5 juli 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.