Friesland, Groningen en Drenthe, wereldwijd koploper groene initiatieven

Friesland, Groningen en Drenthe, wereldwijd koploper groene initiatieven

Friesland, Groningen en Drenthe, wereldwijd koploper groene initiatieven

„Het is oud nieuws, met olie en gas gaan we het niet meer redden. Als we, zoals Trump, nog zouden denken dat de opwarming van de aarde niets met het gebruik van fossiele brandstoffen te maken heeft, dan is nog steeds duidelijk dat de voorraadpot een keer leeg is.”

NOORDZ BRANDED

Aan het woord zijn de broers Heeres; André, lector Biobased Chemie aan de Hanzehogeschool en Erik, verbonden als hoogleraar chemische technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ondanks de sombere introductie zijn de broers erg positief over de toekomst. Samen doen zij onderzoek naar plantaardige vervangingsmaterialen voor olie. Ook helpen zij bij het daadwerkelijk in gebruik nemen van biobased grondstoffen door de industrie. „Wij doen dit niet alleen. Er wordt door veel mensen hard gewerkt aan oplossingen. De omstandigheden in de drie noordelijke provincies spelen hierbij een belangrijke rol. Juist hier vallen de puzzelstukjes in elkaar om grote stappen voorwaarts te maken op het gebied van verduurzaming.”

Het is hier allemaal aanwezig

In het noorden hebben we een belangrijke agrarische sector en in het noorden hebben we, vooral in Delfzijl, Eemshaven en Emmen een belangrijke chemische sector. Beide sectoren staan voor eenzelfde uitdaging: de overgang naar duurzaam verantwoord produceren. Wat nu als plantaardige producten kunnen worden gebruikt
door de chemische industrie? Stel dat we van de schil van een aardappel een broodtrommeltje kunnen maken? Dat is het onderzoeken waard.
Verder komt er op termijn veel elektriciteit beschikbaar door de plaatsing van windmolens in de Noordzee. Kunnen we dit gebruiken voor energiedoeleinden en het duurzaam produceren van chemische producten?

Onderzoek en scholing

Hoogstaand onderwijs is ook aanwezig. De RUG is op het gebied van chemie wereldwijd befaamd, getuige, bijvoorbeeld, de nobelprijs voor chemie van Ben Feringa. Ook de overheden proberen
deze sectoren vooruit te helpen. Duurzaamheid speelt bij hun overwegingen een rol, maar ook het blijven creëren van arbeidsplaatsen in het noorden is van groot belang. De omstandigheden zorgen ervoor dat alle actoren elkaar vinden in een gezamenlijke doelstelling: groen produceren en behoud van werkgelegenheid. „De RUG, Hanze en Noorderpoort hebben gezamenlijk een ontwikkelcentrum op het gebied van biobased produceren, ZAP groningen genaamd”, legt Erik uit. „Hier kunnen we in volume opschalen en testen uitvoeren. Bedrijven uit de agrarische sector, maar ook chemiebedrijven uit Delfzijl, Eemshaven en Emmen participeren. Samen hebben we veel kennis en andere hulpbronnen tot onze beschikking. Denk bijvoorbeeld aan de goede infrastructuur en de havens. We hebben een unieke situatie die volop wordt benut.”

BTX, het gaat om de moleculen

Erik en André zetten zich in voor het overbodig maken van olie als grondstof voor producten. Olie levert bouwstenen, moleculen, maar die moleculen zijn ook uit biomassa te verkrijgen. Uit een stuk afvalhout plastic maken is een ingewikkelde chemische procedure, maar het is mogelijk. Bij het eerder genoemde ZAP Groningen op de Zernike Campus wordt nu al PET, bekend van petflessen, gemaakt uit plantaardige benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Olie is hiermee overbodig gemaakt. „ Als we die ontwikkeling uitbreiden dan hebben we over zo’n tien jaar een grootschalige productie van biobased petflessen. Dat zijn mooie ontwikkelingen en er wordt aan nog zoveel meer gewerkt op dat gebied”, zegt André. „Wij nuchtere noordelingen zeggen het niet graag, maar we zijn in het noorden koploper als het gaat om groene technologie. Dat is goed voor het milieu en de werkgelegenheid in ons gebied”, aldus beide broers.

www.rug.nl
www.hanze.nl

 

Geplaatst op: 1 mei 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *