Futures Literacy Knowlab: Betere keuzes maken op basis van de toekomst

Futures Literacy Knowlab: Betere keuzes maken op basis van de toekomst

Futures Literacy Knowlab: Betere keuzes maken op basis van de toekomst

Op woensdag 25 april organiseert The Big Building Academy de workshop Futures Literacy Knowlab. In deze workshop wordt ingegaan op hoe de wereld, werk en ondernemerschap er in 2058 uitzien en je zo in plaats van op basis van het verleden juist op basis van de toekomst keuzes kunt maken. We vroegen Liselotte Westerveld er meer over.

Voordat we ingaan op de dag zelf: wat is The Big Building Academy?

‘The Big Building Academy is ons middel om hetzelfde doel te bereiken als dat The Big Building als gebouw ook altijd had. We willen ondernemerschap in de stad faciliteren, iets dat we voorheen hebben gedaan door fysieke ruimte beschikbaar te stellen. We zijn er achter gekomen dat de ruimte eigenlijk het middel was tot kennisuitwisseling. Doordat partijen samen in een gebouw zaten, kwamen ze elkaar tegen en merkten ze dat ze elkaar konden helpen. De ene had de vraag en de ander de kennis om die vraag te beantwoorden.

Nu hebben we geen pand meer, maar juist die kennisuitwisseling willen we behouden en stimuleren. Dat is waarom The Big Building Academy is ontstaan. Wij geloven erin dat iedereen binnen onze community, waar nu meer dan zevenhonderd mensen deel van uitmaken, iets weet wat iemand anders heel graag zou willen weten. Daarom gaan wij actief mensen met een vraag koppelen aan mensen met een antwoord. Dat kan één op één, maar het kan ook zijn dat we één1 antwoord aan twintig dezelfde vragen koppelen via bijvoorbeeld een workshop of een lezing voor tweehonderd mensen. Als er maar altijd een vraag aan een antwoord wordt gekoppeld.’

Is de Futures Literacy Knowlab de eerste workshop die jullie vanuit de Academy organiseren?

‘Het is de eerste full-day workshop, maar op 23 april staat “Comedy for Companies” gepland. Hierin wordt uiteengezet hoe je humor kan gebruiken in je bedrijf en dit voor je kan laten werken. Maar die is kleiner, het is een middagdeel. Futures Literacy Knowlab wordt echt groter. En life-changing.’

Wat houdt de workshop in?

‘Het Future Literacy-team zit in The Big Building en is een team dat “gefounded” is vanuit de Hanzehogeschool. Loes Damhof is verkozen tot Docent van het Jaar en de vergoeding die daarbij hoort heeft zij gebruikt om het Future Literacy gedachtegoed, wat overigens een Unesco gedachtegoed is, uit te werken tot een lesprogramma. Tijdens de workshop word je een dag meegenomen in een reis door dat gedachtegoed.’

‘Op die manier leer je veel beter over de toekomst na te denken en daardoor in het nu betere keuzes kan maken’

Dat vraagt om meer uitleg.

‘Wat we nu doen, is elke dag veel keuzes maken op basis van ons verleden. We weten of iets werkt, doen het altijd zo, etc. Wat je tijdens deze dag gaat doen, is je keuzes vanuit de toekomst maken. De vraag daarbij is: “Hoe ziet werk en ondernemerschap eruit in 2058?” Op het moment dat je daar een beeld van gaat vormen, is dat compleet gebaseerd op aannames. De workshopleiders gaan bij elke aanname een vraag stellen. “Waarom denk je dat dat zo is?” Op die manier leer je veel beter over de toekomst na te denken en krijg je een scherper en realistischer beeld van de toekomst. Doel van de dag is dat je daardoor in het nu betere keuzes kan maken.’

Hoe ziet de dag er globaal uit?

‘In groepjes van zeven tot acht mensen ga je samenwerken aan een beeld over de toekomst. Zo word meegenomen in het gedachtegoed en al de stappen die je eigenlijk moet doorlopen om je mindset te veranderen. De groepjes zijn multidisciplinair: jongeren, mensen uit het onderwijs, ondernemers. Kort gezegd ga je samen bedenken hoe werk en ondernemerschap er in 2058 uit gaat zien. Tegelijk oefen je met het gedachtegoed. Dat doe je omdat je er heel de dag mee bezig bent en steeds nagaat: “Waarom denk ik dat, waarom maak ik die keuze zo?” Het is een kwestie van je mindset veranderen.’

Waarom zou je hieraan mee moeten doen?

‘De workshop is al een keer voor de Gemeente Groningen georganiseerd. Iedereen die daaraan mee heeft gedaan gaf aan dat het echt een invloed heeft gehad op hun leven. Als ze een grote beslissing moeten maken, staan ze nu echt even stil bij of ze de maken op basis van het verleden, of op basis van aannames over de toekomst of omdat ze denken dat het echt de juiste keuze is. Zo kunnen er in het heden betere keuzes worden gemaakt op basis van de toekomst. Dat is het resultaat dat wij heel graag willen bereiken, een andere manier van denken creëren.

En is het alleen voor ondernemers?

‘Zeker niet. Het is voor heel ondernemend Groningen, maar zeker ook voor iedereen die iets vrijer kan denken. Als je vastgeroest zit in wat jij denkt dat het beste is, dan kun je het wel moeilijk krijgen die dag.’

Aanmelden voor deze workshop? Kijk hier voor meer informatie.

 

Jasper de Vries (Journalist)

Jasper de Vries (Journalist)

Geplaatst op: 11 april 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *