Hoe blockchain werkt en wat de technologie teweegbrengt

Hoe blockchain werkt en wat de technologie teweegbrengt

Hoe blockchain werkt en wat de technologie teweegbrengt

Blockchain. Volgens sommigen de grootste digitale revolutie sinds de komst van het internet. Maar wat maakt blockchain nou eigenlijk zo interessant? Hoe werkt de technologie achter de inmiddels roemruchte Bitcoin? En wie houden zich met de ontwikkelingen bezig?

„Het zijn de basiseigenschappen van blockchain die de technologie zo aantrekkelijk maken”, zegt Adri Wischmann, innovatie-expert op het gebied van technologische ontwikkelingen bij Kennispoort Drenthe. „Informatie die in een blockchain wordt opgeslagen is onveranderbaar, we kunnen er alleen extra informatie aan toevoegen. En het biedt transparantie, doordat iedereen kan zien en controleren of hetgeen in de blockchain staat daadwerkelijk klopt.”

Simpel gezegd is een blockchain een digitaal register waar transacties in worden bijgehouden. Het wordt veelal vergeleken met een grootboek. Tot op heden is de blockchain achter de digitale valuta bitcoin het meest bekende voorbeeld. Deze blockchain bestaat uit een gedecentraliseerd en open netwerk. Gedecentraliseerd, omdat het grootboek niet door een, maar door alle gebruikers wordt beheerd en gecontroleerd. Transacties verlopen rechtstreeks van een gebruiker naar de andere, zonder tussenkomst van een derde partij. Open, omdat het voor iedereen die wil toegankelijk is.

Betrouwbaarheid

„Het belangrijkste onderscheidende criterium is de betrouwbaarheid”, zegt Ronald Mulder. Samen met compagnon Lykle de Vries zette hij het Groningse bedrijf Thesis One op. Beide heren houden regelmatig lezingen over blockchain, adviseren bedrijven en hebben tot doel om ‘werkelijk nuttige’ informatie over blockchain te delen. „Een bitcointransactie kan alleen worden doorgevoerd als het hele netwerk van gebruikers heeft gecontroleerd dat de zender de bitcoin inderdaad bezit.”

Eenvoudig uitgelegd werkt dat als volgt: als iemand een bitcoin koopt, wordt die informatie in de blockchain vastgelegd. De koper wordt daarmee onderdeel van het bitcoinnetwerk en krijgt een kopie van de volledige blockchain, het grootboek, op zijn computer. Als de eigenaar van de bitcoin deze wil doorsturen naar een ander, gaat de transactie eerst langs alle andere gebruikers in het netwerk. Via ingewikkelde wiskundige formules wordt automatisch in ieder grootboek gecontroleerd of de zender de te versturen bitcoin inderdaad bezit.

Controle door netwerk

Probeert de zender meer te sturen dan hij volgens het grootboek bezit? Dan wordt de transactie door het netwerk afgekeurd. Zegt de meerderheid van de gebruikers in het netwerk dat de zender de bitcoin wel bezit? Dan wordt deze goedgekeurd. De transactie wordt dan aan de blockchain toegevoegd. De verandering wordt bij iedere gebruiker van het netwerk zichtbaar, waardoor iedereen altijd en overal over precies dezelfde informatie beschikt.

Waar in de traditionele financiële wereld banken nodig zijn om een transactie te verifiëren, zijn ze in een blockchaingedreven omgeving overbodig. De controle wordt automatisch uitgevoerd door alle gebruikers van het desbetreffende blockchain-netwerk, zonder tussenkomst van een derde partij. „Je hoeft je door blockchain niet meer druk te maken over de integriteit van de data en je weet zeker dat alle partners altijd over dezelfde kopie van de data beschikken”, zegt Mulder. Het kunnen loslaten van een derde partij en de zekerheid van integere data zijn de kenmerken die ontwikkeling aansporen.

Tweedeling

„Er is op dit moment eigenlijk een tweedeling in blockchainland”, stelt Mulder. „Aan de ene kant staan de mensen die het idee omarmen dat ze geen derde partij nodig hebben voor transacties en die werken aan de gedecentraliseerde, open systemen waar iedereen aan mee kan doen. Dit is de wereld van de nerds, zogezegd.” De ‘nerds’ onderzoeken de mogelijkheden van de technologie en bouwen met blockchain een nieuwe infrastructuur voor gedecentraliseerde transactie(overzichten).

Aan de andere kant staat de corporate wereld. De grote bedrijven die in de traditionele setting zelf de derde partij zijn, zoals banken en grote softwarebedrijven. „Zij doen zaken binnen een netwerk van partijen die ze wel kennen en vertrouwen, wat natuurlijk een hele andere setting is”, zegt Mulder. „Zij willen blockchain inzetten als betrouwbare, centrale en gesloten opslag die van alle deelnemende partijen is.”

Voorverkoop van een idee

Beide kampen hebben te maken met een verandering in de markt. De techneuten, die graag grenzen willen verleggen, zien een nieuw businessmodel opkomen: de Initial Coin Offerings (ICO). „Het is een soort voorverkoop voor een te ontwikkelen idee, waar een softwareontwikkelaar de investering voor het project mee ophaalt”, licht Mulder toe.

Het principe is eenvoudig, de ontwikkelaar deelt zijn idee en biedt daarbij de mogelijkheid aan om ‘coins’, digitale munten, te kopen. Voor elke ICO wordt een eigen munteenheid ontwikkelt. Door het kopen van munten krijgt een investeerder toegang tot het bijbehorende netwerk. Met de munten kunnen vaak, al dan niet in de toekomst, diensten en producten van de onderneming worden gekocht.

„Tot nu toe moest je voor het ontwikkelen van ideeën langs durfinvesteerders”, zegt Mulder. „Die wilden vooral zien hoe jij met je idee de allergrootste zou worden en zij hun inleg verhonderdvoudigd terug zouden krijgen. Door de ICO verandert dit model, omdat investeringen veel laagdrempeliger zijn.” Munten kosten weinig en zijn voor iedereen beschikbaar.

„Het is bijna te vergelijken met crowdfunding. Mensen die hierin investeren, zijn niet alleen uit op geld verdienen, maar vinden het ook mooi dat het idee wordt uitgevoerd.”

Geen wondermiddel

In de corporate wereld richten de grote bedrijven zich vooral op het behouden van hun positie. „Grote organisaties die grote hoeveelheden data van meerdere partijen met elkaar moeten verbinden, zien een kans om dat op een efficiëntere manier te doen”, licht Mulder toe. De vernieuwing voor de corporate wereld zit hem in de overgang van een systeem waar data continu moet worden gekopieerd, naar een systeem waar iedereen te allen tijde over exact dezelfde, onveranderlijke informatie beschikt, die efficiënt kan worden gebruikt.

„Als blockchain juist wordt ingezet, kan het een grote slag voor je efficiency en vertrouwen betekenen”, zegt Wischmann. „Maar op dit moment wordt het ook veel als marketinginstrument gebruikt, juist door de reputatie die technologie nu opbouwt.” Maar, waarschuwt Wischmann, blockchain is niet per se zo’n wondermiddel als wordt beweerd. „Zolang ergens mensen aan te pas komen, bijvoorbeeld bij het invoeren van data, kunnen fouten ontstaan. Voer onjuiste informatie in en je houdt onjuiste informatie. Blockchain is wat dat betreft niet automatisch betrouwbaar.”

Fotografie: Pepijn van den Broeke


Dit artikel verscheen op donderdag 15 maart 2018 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Geplaatst op: 20 maart 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *