Waterstof is straks overal te vinden

Waterstof is straks overal te vinden

Waterstof is straks overal te vinden

Waterstof. Dat is dat spul waarmee auto’s duurzaam kunnen rijden. Geen uitlaatgassen, alleen water als overblijfsel. Klopt. Maar er kan nog veel meer mee. De (chemische) industrie maakt al op grote schaal gebruik van waterstof. En ook in woningen zijn er grote mogelijkheden.

Nederland, 2050. We hebben het tijdens ons eerste bakje koffie over vroeger. Toen we onze huizen nog verwarmden met aardgas. Toen de gasmeter tikte bij elke douchebeurt. Dat was toen. Nu zijn we allemaal aangesloten op het waterstofnet. We hebben de brandertjes in de ketels en fornuizen vervangen, de leidingen wat aangepast, maar verder merken we er weinig van.

Of het moet al zijn dat de cijfers aantonen dat de uitstoot van broeikasgassen op Aarde de laatste jaren in een neerwaartse curve terecht is gekomen, dat we in de Eemshaven geen schepen met steenkool meer zien aankomen, maar tankers vol vloeibare waterstof. En op straat rijden auto’s die je nog wel ziet, maar niet meer hoort. Allemaal voorzien van brandstofcellen die werken op waterstof.

Kansen zijn groot

Zoiets zou het kunnen worden, wordt voorspeld. Maar dan moet er nu wel vaart gemaakt worden. Stappen worden er zeker gezet in de waterstofeconomie. Het meest horen en lezen we over het gas als nieuwe brandstof voor auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en wie weet ooit vliegtuigen. Maar transport is slechts een deel van de mogelijkheden.

Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft Ad van Wijk, dé waterstofexpert van ons land, roept het waar hij kan: de kansen zijn groot. In de chemische industrie wordt al heel veel waterstof gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van ammoniak, de grondstof van kunstmest. Maar ook in de petrochemische industrie is waterstof onmisbaar voor het maken van brandstoffen. De metaalindustrie maakt er gebruik van en nog meer takken hebben het spul nodig.

Alleen: die waterstof wordt nu vooral gemaakt met aardgas. Met alle kwalijke gevolgen voor onze planeet als gevolg. „We moeten dus vergroenen”, is Van Wijks simpele antwoord. Waterstof krijg je door uit water het zuurstof te halen. Dat kan door middel van elektrische stroom. Dus moet die stroom duurzaam zijn, afkomstig van zonnepanelen of windmolens.

Pieken en dalen

Kortom: bijbouwen, die panelen en molens. Dat moet sowieso als we voor de energieopwekking geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken. En als we dat doen, dan komt daar meteen een eigenschap van waterstof ernstig goed van pas. Het gas is een uitstekende gastheer van elektrische stroom. Het is als het ware een prachtige batterij die zijn energie behoudt.

Voor de balancering van onze energievoorziening is waterstof daarom goed bruikbaar. De energie die in steeds grotere mate uit zon en wind komt, is niet constant. We krijgen te maken met pieken en dalen in de stroomproductie. Waterstof kan gebruikt worden om elektriciteit bij overcapaciteit in op te slaan, om het aan te wenden als het minder hard waait, of de zon minder uitbundig schijnt. En die opslagcapaciteit brengt ons volgens onder andere Ad van Wijk nog meer goeds. Waarom zouden we niet onze zonne-energie halen op plekken waar meer zonlicht is? Een enorm zonnepark in – zeg – Australië wekt stroom op, dat omgezet wordt in waterstof en na een reis per schip elders in de wereld weer getransformeerd wordt in stroom en warmte.

Prachtig plan, maar ook dichter bij huis wordt volop met waterstof gewerkt. Hygro in Haren bijvoorbeeld ontwikkelt een windmolen die de opgewekte energie direct omzet in waterstof. Directeur Hugo Groenemans: „Het grote voordeel is dat je niet eerst stroom transporteert naar een apparaat elders om het waterstof vanaf daar weer verder te vervoeren. Onze methode zorgt ervoor dat waterstof direct per leiding naar de juiste plek gebracht kan worden. Goedkoper en efficiënter.”

Groenemans mikt in eerste instantie op de mobiliteit. „Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Ik kan me best voorstellen dat mensen thuis straks hun eigen brandstofcel hebben. Daarin wordt de aangevoerde waterstof omgezet in stroom en het energieverlies kan dienen als huisverwarming.”

Geheim van de smid

Waterstof dus als manier om particuliere huishoudens (maar ook kantoren en industrieën) van energie te voorzien. Dat zou een grote stap op weg naar een duurzamere samenleving. En laat die duurzamere samenleving nu net het uitgangspunt zijn van het bedrijf Tieluk in Leeuwarden. Dat doet in wezen het omgekeerde. Het bracht een apparaat op de markt dat waterstof maakt, gewoon bij je thuis.

„Dat gaat volgens het bekende principe van elektrolyse”, legt directeur Frank Turksma uit. „Alleen hebben wij het in de loop der jaren zo geperfectioneerd, dat we heel veel van de energie die we erin stoppen ook echt behouden. De efficiency is zo hoog, dat experts van Akzo die ons systeem testten, eerst dachten dat ze een meetfout hadden gemaakt. Hoe dat komt? Door onze zelf ontwikkelde katalysator. Maar die is natuurlijk het geheim van de smid.” Tieluk timmert lekker aan de weg. Het bouwde één van zijn apparaten in een appartementencomplex in Enschede. Daar wordt het hele gebouw verwarmd dankzij waterstof en is ook het tapwater warm.

„Het grote voordeel? Dat er nul CO2 uitstoot plaatsvindt. Je hebt alleen wat stroom nodig. Die moet groen zijn en dan kun je het niet duurzamer vinden. Het zwembad van Witmarsum verwarmen we met behulp van een paar zonnepanelen en een beetje water die samen de waterstof maken.”

Generator in huis

Het stadhuis in Leeuwarden krijgt een installatie van Tieluk en het bedrijf voert ook gesprekken met de gemeente Groningen. „Komende maand plaatsen we ook een apparaat in Uithuizen, in het aardbevingsgebied. Ja, ik zie waterstof echt als een alternatief voor aardgas.”

De toekomst? „Misschien hebben we straks allemaal zo’n generator thuis die waterstof maakt. Een deel daarvan wordt omgezet in stroom voor ons huis en onze auto, de warmte gebruiken we in huis. En wat overblijft als schone waterdamp.”

De noordelijke industrie zit ook niet stil. Bij Zuidwending bouwt Gasunie een zogeheten power to gasinstallatie. Zonnepanelen leveren de stroom die uit water waterstof scheidt. Toevoeging van CO2 vervolgens levert synthetisch gas dat als alternatief van aardgas gebruikt kan worden.

Alles waar nu een verbrandingsmotor in zit

„In Japan geloof ik experimenteren ze met medicinaal gebruik van waterstof in het bloed. Omdat waterstof zo’n schone verbranding heeft, is het ook nuttig in precisie-industrie, zoals die van glazen en lenzen. Eigenlijk hoor ik steeds meer toepassingen. Mensen zijn echt met waterstof bezig”, vertelt Carl Holthausen van het gelijknamige – in waterstoftoepassingen gespecialiseerde – bedrijf uit Hoogezand. „Wij passen waterstof in de vorm van brandstofcellen vooral toe daar waar accu’s niet meer handig zijn. In bestelbussen, vrachtauto’s en bussen bijvoorbeeld. Daar zou je zulke grote, zware accu’s moeten hebben dat dat niet meer kan. In tegenstelling tot personenauto’s.”

Holthausen mikt op ‘alles waar nu een verbrandingsmotor in zit’. „Die kun je namelijk vervangen door een elektromotor in combinatie met een brandstofcel op waterstof. Niet alleen vervoermiddelen, maar bijvoorbeeld ook generatoren langs de weg of zo. Of graafmachines, veegwagens. Die worden niet alleen veel duurzamer, maar ook veel stiller.”

„De mogelijkheden zijn bijna oneindig. Wie weet welke toepassingen er allemaal nog worden uitgevonden? Door alle vormen van groene stroom die meer en meer worden opgewekt, is er straks energie genoeg. Dan gaat het erom: hoe sla je het op, hoe vervoer je het. En daarin gaat waterstof een belangrijke rol spelen.”

Fotografie: Pepijn van den Broeke


Dit artikel verscheen op donderdag 8 februari 2018 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Geplaatst op: 5 maart 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *