Waterstof? Doe eerst wat je zeker weet!

Waterstof? Doe eerst wat je zeker weet!

Waterstof? Doe eerst wat je zeker weet!

We moeten wat met onze energievoorziening en productieprocessen. Niet dat fossiele grond- en brandstoffen nou 1,2,3 op zijn, maar de verbranding ervan brengt grote nadelen met zich mee voor onze samenleving. Tijd voor een alternatief. Waterstof bijvoorbeeld. Maar is dat wel zo’n goed idee? Niet voor alles en niet in alle gevallen nu, zegt Aaldrik Haijer.

Eerst maar eens een misverstand uit de weg werken. Waterstof is geen primaire energiebron. Het is een energiedrager, een soort batterij of transportmiddel waarin energie wordt opgeslagen. Voor het maken ervan is bijvoorbeeld elektriciteit en water nodig. En als je eenmaal waterstof hebt, kun je het inzetten als grondstof voor productieprocessen, het verbanden om er warmte van te maken of weer omzetten naar elektriciteit. Best een mooi stofje dus, zeker als je het maakt van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Waterstof als energiedrager

Vraag is allereerst: Is waterstof dé oplossing voor ons energieprobleem? „Wie dat op dit moment zegt, houdt van gokken of heeft een glazen bol.” Zo. Aaldrik Haijer kijkt kritisch naar de aandacht die groeit voor waterstof. De directeur van het Groningse Water & Energy Solutions ziet dat mensen achter een vergezicht of een mening aanlopen. „Als je kijkt naar wat je technisch allemaal met waterstof kan, is het ook een fantastisch verhaal. Alleen kan ik technisch gezien volgend jaar met mijn vrienden ook een feestje vieren op de maan. Het is alleen heel erg duur. Het vaak vertelde verhaal over de waterstofeconomie verdient nuance. Het laat maar een deel zien van wat er moet gebeuren. Het is tijd om terug te gaan naar data en feiten.”

De grootschalige haalbaarheid van waterstof als energiedrager is nog best ver weg, betoogt Haijer. „Het is op dit moment simpelweg te duur en er zijn alternatieven die we nu al kunnen inzetten om in onze energiebehoefte te voorzien. Ik geef je op een briefje: de kans dat de alomvattende waterstofeconomie er komt is ontzettend klein. Waarschijnlijk blijft het zo dat we verschillende grondstoffen en energiebronnen nodig hebben. Zie, nu gebruiken we bijvoorbeeld ook aardgas, aardolie, steenkool, windenergie, zonne­-energie en biomassa. Hiervan maken we elektriciteit, allerlei producten, benzine, diesel, kerosine en ga zo maar door. Niet één ding voor alles, maar de meest effectieve optie voor een specifieke vraag. Dit blijven we doen, alleen gaan we stap voor stap van fossiel naar groen als oorsprong.”

Interessante energiebron

Het is een simpel rekensommetje. Wie van groene elektriciteit waterstof maakt, verliest met de huidige stand der techniek dertig procent van de energie. Wanneer de eindgebruiker weer een omzetting doet, zoals verbranding, gaat de efficiency nog verder omlaag. „En daar komen nog de kosten voor apparaten voor al die stapjes bij. Al dat energieverlies moeten we compenseren door extra duurzame opwekking bij te bouwen. Dat duurt langer en kost meer. Daarentegen zijn transportkosten voor waterstof weer een stuk lager dan de transportkosten voor elektriciteit. Er is op dit moment nog geen business case voor grootschalige waterstofproductie.”

Wanneer wordt waterstof als energiebron dan wel interessant? „Wellicht als waterstoftechnologie beter beschikbaar en goedkoper wordt. Als de aardgasprijzen stijgen en elektriciteitsprijzen dalen. Of wanneer de CO2-­prijzen gaan stijgen. De beschikbaarheid van aardgas afneemt. Als de vraag naar duurzame producten in de markt toeneemt. Als, als, als, als, als. En in al die als­-scenario’s moet je concurrerende alternatieven ook continu bekijken.

„Wie zegt dat waterstof de oplossing is, houdt van gokken”

Ik houd de ontwikkelingen in de gaten, maar richt me voornamelijk op zaken waar je nu mee kunt beginnen waarvan ik zeker weet dat we ze nodig gaan hebben. Je kunt je beter afvragen wat je zeker weet en wat gelijk blijft, dan speculeren wat er gaat veranderen. Geen filosoferend energie populisme voor mij.

Hoe je het ook wendt of keert, we zullen over moeten naar hernieuwbare energie­ en grondstofbronnen. Als je kijkt naar energie, dan kun je het hebben over waterkracht, geothermie, grote zonneparken, zonnepanelen op daken, wind op land en wind op zee. En hoewel je ze vanuit energetisch  oogpunt allemaal zou willen doen, loopt niet iedereen op iedere plek warm voor iedere optie. „Als je kijkt naar de uitdaging die er ligt en de hoeveelheden aan duurzame energie die we nodig hebben om onze CO2 doelstellingen te halen, is de enige optie die we relatief snel en grootschalig kunnen uitvoeren, wind op zee.”

Distributie

De geproduceerde elektriciteit moet naar de gebruiker toe. „Hiervoor zou je elektriciteitssnelwegen kunnen aanleggen in Nederland. Als je de hoofddistributie goed voor elkaar hebt, kun je het aan de markt overlagen om de groene stroom verder te distribueren of er iets anders mee te doen. Zoals eerder genoemd, weet je niet zeker hoe prijsontwikkelingen van technologie en energie zullen zijn. Dus op deze manier weet je zeker dat je klaar bent voor alle mogelijkheden. En dus ook voor het scenario dat waterstof (als deeloplossing) economisch aantrekkelijk wordt.”

En balanceren van ons elektriciteitsnet dan? Want je hoort wel eens dat er op dagen met veel zon en wind een overschot is aan elektriciteit. Moeten we dat niet opslaan en gebruiken als de wind niet waait? „Als je kijkt naar ons elektriciteitsnet en de energieconsumptie dan kunnen we nog wel een factor 8 meer wind op zee bouwen, voordat we tegen uitdagingen op dat vlak aan gaan lopen. Bedenk ook dat we voor die balancering nog energiecentrales hebben staan die op biomassa kunnen draaien als we het nodig hebben. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende elektriciteitsvraag is. Als er namelijk te veel aanbod van groene stroom is, gaat de prijs te ver naar beneden en wil niemand meer een windpark bouwen.”

Je moet dus tegelijkertijd zorgen dat bedrijven en huishoudens overstappen van aardgas naar elektriciteit. We moeten aan de ene kant naar nieuwe verdienmodellen. Aan de andere kant is onderzoek nodig naar opschaling van elektrificatietechnieken. Zo kunnen hopelijk warmtepompen goedkoper worden, maar kan ook waterstofproductie aantrekkelijker worden. En dit is iets wat we met onze Universiteit en Hogescholen in het Noorden kunnen oppakken.

De eerste willen zijn

Haijer snapt zo veel aandacht voor waterstof op dit moment kortom niet. „Kijk naar de grote bedrijven. Die zetten allemaal in op groene stroom, op biomassa, op betere batterijen. In Duitsland zijn ze daar verder mee. Moeten wij dan opeens een heel andere kant op kijken? Omdat we de eerste willen zijn, de boot niet willen missen? Hoe haal je het in je hoofd? De eerste willen zijn is strategisch vaak niet eens verstandig. Opschaling en grote stappen in technologieverbetering, daar draait het om. Je moet de beste zijn. Kijk naar dé succesvolle bedrijven van nu. Google, Facebook, Amazon. Waren die de eerste in hun vakgebied? Nee.”

Noord­-Nederland kan hoe dan ook een centrale rol spelen in de energietransitie. „De Eemshaven is een knooppunt van stroomkabels. Daarnaast worden vanuit hier windparken op zee geleverd en kunnen er schepen vol biomassa aanleggen. De biomassa kan ingezet worden in een van de modernste energiecentrales van de wereld. Zo’n centrale rol levert nu al een significante hoeveelheid werkgelegenheid op. En die kunnen we dus verder uitbouwen. Daarnaast kunnen we met betaalbare groene stroom onze industrie verduurzamen. Iets wat onze concurrentiepositie nog beter maakt.”

Enorme kansen door vergroening dus met bijbehorende werkgelegenheid. De volgorde? Eerst het aanbod van groene stroom en de directe vraag naar elektriciteit. Dan pas alternatieve omzettingen zoals waterstof, wanneer rendabel. De acties? Doe nu toegepast onderzoek naar opschaling van elektrificatietechnologie. En versnel het bouwtempo van stroominfrastructuur en wind op zee.

Aaldrik Haijer
richtte in 2010 Water & Energy Solutions in Groningen op, een snel groeiend bedrijf dat grote ondernemingen en organisaties in het hele land adviseert over energiebesparing, procesoptimalisatie en bij behorende energievraagstukken. In 2014 won Haijer de Jonge Ondernemersprijs van Groningen.

Fotografie: Pepijn van den Broeke


Dit artikel verscheen op donderdag 8 februari 2018 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Geplaatst op: 2 maart 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *