Als ik ... was: 'Dan zou ik alles tegelijk doen'

Als ik … was: ‘Dan zou ik alles tegelijk doen’

Als ik … was: ‘Dan zou ik alles tegelijk doen’

In de kroeg, aan de eettafel, in de kleedkamer. Je hoort het overal wel eens: ‘Als ik de baas was, dan zou ik het heel anders doen.’ Interessant, maar wij van noordz willen wel eens weten wat en hoe dan. En daarvoor is deze rubriek in het leven geroepen. Om die kroegpraat van een fundament te voorzien.

Als ik Denisa Kasová was…

Hugo Groenemans
Directeur van Hygro

„De enige manier voor Denisa Kasová – directeur van de Noordelijke Innovation Board – om van de grond te krijgen dat Noord-Nederland dé pionier van de groene waterstofeconomie wordt, is door alles tegelijk te doen. Én de vraag stimuleren, én het aanbod aanjagen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Ik zou me als ik de Noordelijke Innovation Board was vooral richten op de aanbodzijde. Als er snel en veel groene waterstof beschikbaar komt, dan zijn mensen steeds meer geneigd het te gaan afnemen. Hoe meer er geproduceerd wordt, hoe goedkoper het wordt. En prijs is toch altijd het belangrijkste argument voor consumenten om iets nieuws te gaan doen. Met zijn allen in waterstofauto’s gaan rijden lukt nu nog niet. Én omdat je nergens kunt tanken, én omdat die wagens nog veel te duur zijn.

Aan dat eerste probleem zou je iets moeten doen. Het bedrijfsleven, in ieder geval dat deel dat gelooft in de toekomst van waterstof, zou moeten investeren in het beschikbaar maken ervan. Ik zou me inzetten om uit te leggen dat er grote kansen zijn om er geld mee te verdienen, nog afgezien van de positieve maatschappelijke impact die er natuurlijk ook is. Om een vliegende start te kunnen maken, lijkt het me helemaal niet verkeerd om in eerste instantie voor subsidie aan te kloppen. Een beetje analoog aan wat er met windenergie is gebeurd. Eerst flink stimuleren zodat de productie snel omhoog gaat. En dan heb je op zeker moment geen subsidie meer nodig omdat de prijzen gaan dalen. Zoiets zou in de waterstofeconomie ook kunnen.

Als extra stimulans zou die overheidssteun moeten liggen op het gebruik van waterstofvoertuigen. Een compensatie per kilometer. Dat hoeft niet eens zoveel te zijn om het concurrerend te maken met diesel. Zodra er voorbeelden op de weg rijden, worden consumenten ook rijp gemaakt om over te stappen. Dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren. Meteen daden, niet meer verder onderzoeken.

En als dat moment er is, zien steeds meer marktpartijen de mogelijkheden en stappen ze in. Dan gaat het vliegwiel werken. Meer productie, meer onderzoek, prijzen omlaag. Dat is volgens mij de manier waarop je snel je doel kunt bereiken.

Dat kan prima in Noord-Nederland beginnen. Waarom niet? Zeker als het lukt om de distributie vanuit hier ter hand te nemen, dan zijn de kansen groot. Vervoer van waterstof over de weg is nog vrij kostbaar. Dus zou ik me hard maken voor het aanleggen van pijpleidingen, wat ook gebeurt.

Het belangrijkste is: zo snel mogelijk in praktijk brengen wat er allemaal met waterstoftechniek mogelijk is. Electromotoren met brandstofcellen plaatsen waar het kan, gaan gewoon. Dan komt de vraag op gang en zijn we écht op weg naar een waterstofeconomie.”

Hugo Groenemans

Fotografie: Pepijn van den Broeke


Dit artikel verscheen op donderdag 8 februari 2018 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Geplaatst op: 26 februari 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *