De notaris: betrouwbaar in ‘t vastleggen van rechtszekerheid

De notaris: betrouwbaar in ‘t vastleggen van rechtszekerheid

De notaris: betrouwbaar in ‘t vastleggen van rechtszekerheid

Het van oorsprong Friese notariskantoor Hoekstra & Partners opent dit jaar in Tilburg haar zesde vestiging. Notaris Yntze Hoekstra is de oprichter, pionier en ondernemer in het netwerk van samenwerkende notarissen met een eigen specialisme dat Sint Nicolaasga en Tilburg verbindt. „Het nieuwe tuchtrecht voor notarissen leidt tot te hoge kosten. Laten we ons focussen op de inhoud en waarde van de zaak, het ambt en de zorgen over de arbeidsmarkt.”

NOORDZ BRANDED

Het Friese Katlijk even boven Heerenveen, is zijn anker. De grond van zijn ouders, zijn geboortegrond, het land waar Yntze Hoekstra opgroeide en is geworteld. Zijn pioniersgeest oversteeg het ouderlijk huis en transportbedrijf, bracht hem naar de Groningse Rijksuniversiteit, in 1981 als kandidaat-notaris naar Gorredijk. In 1991 werd hij benoemd als notaris te Langweer. In 2005 werd hij notaris in Leeuwarden en in 2008 volgde de vestiging Groningen. In 2011 werd Hoekstra notaris in Zwolle en 2014 te Utrecht. In 2016 mocht hij zich pensionado noemen, maar de ondernemende Yntze Hoekstra is te zeer verknocht aan z’n mooie ambt om te stoppen. Dit jaar opent Hoekstra & Partners in Tilburg haar zesde kantoor. De notarisondernemer: „Ik ben een scherp analyticus die niet twee, maar meerdere stappen vooruit denkt.”

Leve de notaris!

„Het notariaat is in toenemende mate belangrijk, omdat de notaris een anker is in een steeds sneller veranderende en hectische wereld. Wij leggen met onze persoonlijke handtekening de rechtsverhoudingen vast. De notaris is een vast punt in deze turbulente, digitale tijd met nepnieuws. Die zekerheid kun je echter alleen bieden als je iedere dag en op ieder tijdstip je waarde communiceert en waarmaakt. Dat vergt persoonlijke stabiliteit, orde, rust en actuele kennis.”

Yntze Hoekstra ziet met plezier uit naar het motto ‘Leve de notaris’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) die dit jaar 175 jaar bestaat. Het past de pionier die van zijn ambt geniet, humor en empathie als handelsmerk heeft en tegelijk geldt als een consistente, stabiele factor in z’n ambt. „Je bent een openbaar ambtenaar die ieder moment consequent transparant moet handelen. Dat hoort bij ons en daar mag je nooit van afwijken. Ik vind het jammer dat men ons een te zwaar tuchtrecht heeft opgelegd met ingang van dit jaar, waarbij de notaris of kandidaat-notaris veroordeeld kan worden in zowel de kosten van de klager als de kosten van de tuchtrechter, al met al zo’n drie-en-een-half duizend euro. We worden al door meerdere instanties beoordeeld en gecontroleerd en ook dat voorkomt niet dat er wel eens iets mis gaat, zoals we helaas kunnen vaststellen. Deze overmatige kostenverzwaring voor de notaris leidt niet tot kwalitatieve verbetering: we kunnen ons beter richten op de inhoud van het vak, op de zorgen over onze arbeidsmarktpositie en de manier waarop we jonge mensen bij dit prachtige ambt kunnen betrekken.”

Inzichtelijk maken van waarde

Yntze Hoekstra meent dat het meer dan ooit zaak is op te vallen op de arbeidsmarkt. Met ruim tachtig medewerkers verdeeld over zes kantoren zegt hij: „Je moet je als werkgever kwetsbaar durven opstellen en je afvragen hoe je aantrekkelijk blijft voor jonge mensen, hoe je medewerkers langer vasthoudt en de werkdruk aanvaardbaar blijft. Daarbij speelt de vraag welke medewerkers je nodig hebt om de doelstellingen van de notaris nu en in de toekomst te bereiken en hoe zorgen we er voor dat kennis, vaardigheden en vitaliteit van medewerkers passen bij wat jouw organisatie nodig heeft: welke waarde voegen wij toe als notaris en hoe maken we dat inzichtelijk?.”

„Pas je aan en wees flexibel! Ik geloof er in dat flexibiliteit je altijd steunt in stabiliteit en dat persoonlijke stabiliteit je flexibel maakt, net als een goede sfeer tussen collega’s je stabiel houdt. Ik merk dat een goede sfeer en goede relatie met leidinggevenden meer gewaardeerd wordt door vrouwen dan door mannen. Opvallend is het dat juist jonge notarissen hier meer aan hechten dan oudere notarissen. Sfeer en een goede onderlinge relatie bieden houvast; het is stabiliteit die je in je ambt nodig hebt en dat krijgt steeds meer waardering. Wellicht is die toenemende behoefte een reflectie op de hectiek van de voortdurende verandering. Het past uitstekend bij ons ambt en onze core-business: het vastleggen van rechtsverhoudingen en het bieden van rechtszekerheid.”

Plezier hebben in ondernemerschap

„Communicatie is het wezen van je dienstverlening als notaris. Je moet iedere dag, ieder moment en ieder tijdstip je waarde communiceren en waarmaken, transparant zijn en je afspraken nakomen, met de ander en met jezelf. Als openbaar ambtenaar moet je goed blijven communiceren naar je klanten om je waarde waar te maken en als notaris-ondernemer moet je ieder moment je bewaringspositie in de gaten houden, voortdurend zorg hebben voor het geld dat op jouw derdenrekening staat. Het hoort bij je ambt om met beide kanten consistent en transparant om te gaan; het past je als ondernemer om plezier te hebben in ondernemerschap en winst te genereren als openbaar ambtenaar door snel, efficiënt en laagdrempelige dienstverlening te bieden die voor iedereen toegankelijk is. De methode Hoekstra & Partners, geldt als motto voor dit mooie jaar waarin we onze zesde vestiging openen. Op naar Tilburg!”

www.hoekstraenpartners.nl

Geplaatst op: 12 februari 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *