De 3 grootste risico's van 2018

De 3 grootste risico’s van 2018

De 3 grootste risico’s van 2018

De start van een jaar: nieuwe moed en goede voornemens. Maar 2018 brengt ook een aantal risico’s. Deze drie dingen moet je het komende jaar vooral niét doen, zeggen experts. Dit zijn de drie grootste risico’s van 2018.

Risico 1
Niet mee met de jongere generatie(s)

Gerard Duursma – transformer van organisaties met Bonopoly, Leeuwarden

„Iedereen boven de dertig is immigrant in de online­-wereld. Het stond al eens in noordz, maar ik herhaal het nog maar even. Bestuurders zijn vrijwel allemaal dertigplus. Die hebben geen notie van online. Maar, ze staan vaak ook niet open voor mensen die heel jong zijn en dat wel hebben. Een medewerker van 22 in de boardroom is namelijk niet professioneel. Die heeft te weinig ervaring.

Maar de jongeren van 22 weten wel veel beter hoe het online werkt. Ze lezen en kijken vooral ook heel veel naar YouTube-­kanalen. Wat in bladen of kranten staat, is allemaal al geweest. Het is een beetje achterhaald. Bovendien: als je slim bent met internet, heb je wel filters die de nieuwste informatie naar je toe trekken.

Kijk naar iemands skills voor je bedrijf. Aanzien, diploma’s of ervaring doen niet meer ter zake. Alle generaties kunnen een bijdrage leveren aan een onderneming. Stop met die traditionele functies. Daarmee benut je de capaciteit van je organisatie niet maximaal. Wat er gebeurt? ‘Staat niet in mijn taakomschrijving’. Mensen met ideeën houden zich stil. Want die willen niet weer in een hoekje worden gezet als ze iets aandragen. Maar innovatie moet in iedere vezel van je onderneming zitten.

Risico 2
Investeren omdat je je geld kwijt moet

Arjen Tebbenhof – TKP Investments, Groningen

„Geld is al een paar jaar heel makkelijk verkrijgbaar, via banken en kredietverstrekkers. En de risico’s om te investeren lijken nu laag. Er zijn weinig ondernemers in de problemen en weinig faillissementen.

Mensen zijn op zoek naar rendement. Je ziet dat er tegenwoordig steeds verder gezocht wordt. Op investeringen in risicovolle bedrijven ­ gevoeliger voor economische ontwikkelingen, door hogere schulden bijvoorbeeld ­ krijg je nog iets van rente. Nu er zoveel geld is dat rendement zoekt, komen die risicovolle bedrijven dus heel makkelijk aan financiering tegen voor hun betere voorwaarden. Maar de kans is groot dat de economie in de komende jaren in een neergang komt. Er zit weinig rek meer in de arbeidsmarkt en de Amerikaanse economie is al verder in de cyclus.

Stel dat het misgaat, heb je dan als geldverstrekker nog als eerste recht op bepaalde assets als onderpand? Als de economie slechter gaat draaien, dan zijn de huidige prijzen niet zodanig dat je die klap op kan vangen.
De rentevergoeding is namelijk te laag. De kans dat je je investering in een risicovol bedrijf terugkrijgt, is steeds kleiner.
Beleg wat veiliger: minder rendement, maar goede voorwaarden. Als er tegenslag komt, wil je niet in bedrijven zitten die op langere termijn geen houdbaar businessmodel hebben.”

Risico 3
Denken dat de nieuwe privacywet niet voor jou geldt

Mart Dijkstra – Yspeert Advocaten, Groningen/Drachten/Emmen

„20 miljoen euro of 4 procent van je totale jaaromzet. Dat zijn de torenhoge boetes. Al verzamel je alleen gegevens van je personeel, dan val je al onder de scope van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei in heel Europa van kracht is. Het is een immens pakket. Veel ondernemers denken dat alleen grote bedrijven daaronder vallen. Maar, het criterium is: op een of andere manier te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens. Als je met dat laatste iets doet, moet er een belletje gaan rinkelen. Die wet verlangt namelijk dat ondernemers gegevens goed beveiligen en dat je binnen 72 uur meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat er een datalek is.

Maar wat is goed beveiligen? Dat is een van de bezwaren tegen de wet: op een heel groot aantal punten is deze nog steeds heel onduidelijk. Er staat letterlijk ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, maar iemand mag mij nog uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Het moet passen. Van een grote corporate of overheidsinstelling wordt meer verwacht, bijvoorbeeld functionaris voor gegevensbescherming: iemand die zich continu bezighoudt met privacy-­aspecten. Het vergt voor ieder bedrijf wel investeringen, maar het is niet zo dat een onderneming failliet gaat aan het nemen van maatregelen.

De wet zorgt voor een enorme administratieve last. Als er per ongeluk of met opzet gegevens op straat komen, moet je dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan iedereen op wie die gegevens betrekking hebben. Aan ieder individu dus. De wet vereist ook van grote bedrijven dat ze iedere verwerking van persoonsgegevens registreert. De consument krijgt namelijk meer rechten door de wet: bezwaar maken, verzoek tot wissen, gegevens ten allen tijde inzien en bezwaar maken op verzamelen. Dus ook voor het mkb kan het best handig zijn om zo’n register op te stellen. Je weet maar nooit. Er verandert veel, dus wees goed voorbereid.”

Illustratie: Job van der Molen


Dit artikel verscheen op donderdag 18 januari 2018 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Karlijn ter Horst (Journalist)

Karlijn ter Horst (Journalist)

Geplaatst op: 24 januari 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *