Nieuwe kredietlijn voor Fries mkb

Nieuwe kredietlijn voor Fries mkb

Nieuwe kredietlijn voor Fries mkb

Het Friese bedrijfsleven kan voor werkkapitaal goed genoeg terecht bij banken. Toch zet het provinciebestuur een leningfaciliteit in de markt. Er komt een nieuwe kredietlijn.

Een paar maanden terug gaf de provinciale politiek de formele aanzet tot de oprichting van de FOM (Friese Ontwikkelingsmaatschappij), die met een kapitaal van 32 miljoen euro het midden- en kleinbedrijf moet helpen groeien, innoveren en exporteren.

Kapitaalmarktonderzoek

De eerste 16 miljoen euro is in oktober beschikbaar gesteld. Deze maand gaat het over tranche twee. Vanuit dit fonds worden leningen tot 250.000 euro beschikbaar gesteld tegen een marktconforme rente.

Pas nu liggen er onderliggende documenten bij, waaronder een op Friesland toegespitst kapitaalmarktonderzoek, gemaakt door Panteia (Zoetermeer) en de Rebelgroup (Rotterdam). Het toont aan dat het bedrijfsleven over het algemeen goed terecht kan bij normale kredietverschaffers.

Twaalf maanden geleden liet gedeputeerde Sander de Rouwe nog weten dat banken vaak niet thuis geven. Dat was ook het beeld tijdens de crisisjaren ervoor. Maar het nieuwe onderzoek zegt: financiering is er voldoende; goede businessplannen worden volgens banken gewoon gefinancierd.

Alternatieve kredietverschaffing

Bedrijven zijn daarvoor bovendien niet louter afhankelijk van banken. Er is ook nog zoiets als kredietverschaffing door Qredits en crowdfunding. En in het Noorden is dan ook nog eens de NOM actief. Van marktfalen is tot zover geen sprake. De Rouwe zegt nu dat de kredietmarkt anders is dan een jaar terug en daarvoor. De behoefte aan een instrument als de FOM staat volgens hem buiten kijf.

Of de politiek dit rapport aangrijpt om pas op de plaats te maken met de FOM is niet waarschijnlijk. De FOM, vooral gewenst door het CDA, is een van de paradepaardjes van de provinciale coalitie. Tot de oprichting is eerder al besloten.

Voor wie dan wel

Rebel en Panteia zien groepen bedrijven die toch baat kunnen hebben bij de leningfaciliteit. De eerste is de club van snelle groeiers die kampen met onderkapitalisatie. Ook als hun plannen degelijk zijn, hebben zij vaak een probleem om aan risicodragend vermogen te komen. Daarnaast ervaren kleine bedrijven hindernissen bij sommige regelingen. Er zijn bankiers die voor de ,,kleinere tickets’’ de hand op de knip houden vanwege de dan relatief hoge vaste kosten. ,,Aangezien de Friese economie verhoudingsgewijs veel kleinbedrijf kent, heeft deze daar disproportioneel last van’’, zeggen de onderzoekers.

De provincie wijst voor de FOM drie doelgroepen aan: starters, snelle groeiers en de sterk innovatieve bedrijven die tot dusver terecht kunnen bij het provinciale Doefonds. Dit is beschikbaar voor leningen, participaties.

Bron: Leeuwarder Courant

Geplaatst op: 11 januari 2018

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *