Een ecosysteem van bedrijvigheid

Een ecosysteem van bedrijvigheid

Een ecosysteem van bedrijvigheid

Stenden Emmen heeft een uitstekende reputatie als opleidingsinstituut. Naast diverse topopleidingen als Bedrijfseconomie en Chemie, is het dé technieklocatie van Noord-Nederland. Als grote partij in de technieksector in de regio zoekt Stenden voortdurend de samenwerking met diverse partners om voorloper in de techniek te zijn. En te blijven.

NOORDZ BRANDED

„Die samenwerking vinden wij al jaren bij het regionale bedrijfsleven en de gemeente”, zegt Richard Delger, directeur van Stenden Technology. „Daarmee – in combinatie met de recente fusie met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden – kunnen we nóg beter laten zien wie we zijn en ons nóg sterker profileren als technieklocatie in Drenthe. Zo creëren we telkens nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit doen we samen met het Drenthe College en het Alfa-college, onze partners in het MBO. Er is al een zeer succesvol Centre of Expertise op het gebied van duurzame kunststoffen en het is onze doelstelling om op korte termijn een tweede HTSM Centre of Expertise op te zetten, toegespitst op Smart Manufacturing en IT Security. Ons uiteindelijke hoofddoel is om een Shared Facility te initiëren waarin HBO en MBO studenten de ontmoeting aangaan met het bedrijfsleven en in multi-disciplinaire teams gaan werken aan onderzoeksopdrachten en HTSM vraagstukken. Design Based Education in een multicampus omgeving in de praktijk dus, zoals onze nieuwe hogeschool dat als zwaartepunt heeft.”

Herman Koning, directeur van Landes High End Machining in Emmen en voorzitter van de Raad van Advies van Stenden kan zich volledig vinden in die missie. „Wij adviseren Stenden in delen van het curriculum met als leidend motto: studenten opleiden voor de markt. De Raad van Advies bestaat deels uit ondernemers. Ze staan dicht op de beroepspraktijk en weten daarom als geen ander wat er wordt verlangd van afgestudeerde studenten. De praktijkgerichte oefening is zo’n onderdeel van het curriculum. Leren werken met robots en frees- en spuitgietmachines is essentieel voor een toekomstige baan. Op dit moment zie je in het onderwijs echter nog vaak dat de ene onderwijsinstelling over één of twee machines beschikt, terwijl een andere het zonder moet doen.”

Het idee was om de studenten dan bij bedrijven zélf de praktijkervaring te laten opdoen. „In essentie een prima plan, want praktijkervaring is van essentieel belang voor een goede opleiding. Maar dan bij voorkeur in de vorm van een stage of afstudeerproject. De ideale oplossing is echter Shared Facility. Onderwijsinstellingen delen dan een oefenruimte en machines met elkaar. Studenten beschikken op die manier over een breed scala aan oefenmateriaal en het bedrijfsleven krijgt afgestudeerden die al een achtergrond in machinegebruik hebben. Een Shared Facility, waar de overheid ongetwijfeld ook haar steentje aan wil bijdragen, zou de kroon zijn op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Koning is blij dat Stenden ook ná de fusie met NHL in Emmen blijft. „Stenden levert aan de technieksector in de regio per jaar veel goed opgeleide nieuwe medewerkers af. De regio blijft daarmee aantrekkelijk, ook en juist voor nieuwe bedrijven. Die kijken immers in hun zoektocht naar een vestigingsplaats vaak als eerste of er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is. Emmen is in het gebied boven Zwolle veruit het grootste centrum van industrie en techniek. En dat willen we ook graag zo houden.”

Studenten hebben ook zo hun prioriteiten bij het selecteren van een opleiding, waarbij een campus vaak bovenaan het lijstje staat. Koning: „Daar heeft de stad veel bij te winnen. Zou je bijvoorbeeld een campus bouwen op de plaats van de oude dierentuin, dan brengt dat meer studenten naar Emmen. En daarmee meer leven in het centrum. Een bruisend centrum maakt de ondernemers blij, en heeft een zuigende werking op bezoekers aan Emmen. Met het realiseren van een campus valt alleen maar winst te behalen.”

Ook de Gemeente Emmen ziet studenten techniek graag komen. „Studenten die opgeleid worden tot vakbekwaam technisch personeel, vormen een belangrijke groep voor Emmen als het gaat om het behouden en uitbreiden van bedrijvigheid”, aldus Bouke Arends, wethouder Economische Zaken in Emmen. „Het onderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in wat ik ‘het ecosysteem van de regio Emmen’ zou willen noemen. We zijn als gemeente voortdurend in gesprek met het onderwijs en bedrijfsleven om verbindingen te leggen, bewustwording van het belang van samenwerking te kweken en initiatieven te ontwikkelen. Alle aspecten van dit ecosysteem ondersteunen en vullen elkaar aan. Het ontwikkelen van een campus met een innovatieve uitstraling is daar een goed voorbeeld van. De gemeente kan zich in die plannen dan ook uitstekend vinden. Andere onderwerpen die aan bod komen tijdens het reguliere overleg zijn het aanstellen van nieuwe lectoren, het promoten van technische opleidingen, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het voorleggen van vraagstukken.”

„Economisch gezien hebben we als gemeente twee hoofddoelen. Ten eerste willen we de gezonde structuur van de economische bedrijvigheid behouden en verder versterken. We hebben een innovatief en florerend bedrijfsleven dat deelneemt aan een netwerk, waarin ook onderwijs en de gemeente nadrukkelijk deel van uitmaken. Goed opgeleid personeel is nodig voor het halen van ons tweede doel: een technisch innovatieve voorloper zijn en daarmee de economische bedrijvigheid stimuleren.”

„Een gezonde bedrijvigheid trekt nieuwe studenten aan”, besluit Arends. „En goed personeel trekt nieuwe bedrijven aan. Zie daar: de cirkel is gesloten.”

www.stenden.com
www.landes.nl
www.emmen.nl

Geplaatst op: 5 december 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *