De betekenis van bentaceren

De betekenis van bentaceren

De betekenis van bentaceren

Als je wilt dat je klanten begrijpen waarom je doet wat je doet, moet je jezelf begrijpen. De mannen en vrouwen van Bentacera kunnen dat. Ronald de Jong en Gooitzen Boonstra van Bentacera over jezelf en je organisatie aanpassen aan veranderende tijden. Het grootste Friese accountantskantoor vertelt u graag dat zij tijd maken voor u, voor de ondernemer. En dat u daardoor meer tijd kunt besteden om te doen wat u wilt doen, om te ondernemen en tijd te maken voor uw bedrijf en uw mensen.

NOORDZ BRANDED

Ze noemen het bentaceren, tijd maken voor. Wat ging daar aan vooraf en hoe kijken algemeen directeur Gooitzen Boonstra en mede-vennoot en verantwoordelijke voor de controlepraktijk Ronald de Jong naar het proces dat ze vijf jaar geleden in gang zetten? Een data-gedreven organisatie vereist goede mensen. De enorme versnelling in technologie heeft ook voor accountantsbedrijven grote impact; veel werk kan geautomatiseerd, dus wat blijft er over? Dat was in de kern de aanzet om de twee Friese accountantsbedrijven BENT en Acera te laten fuseren. De redenatie is dat je schaalgrootte nodig hebt om voor goede automatisering om te komen tot technologisering van bedrijfsprocessen, van administratieve, boekhoudkundige en financiële dienstverlening tot controle van de jaarcijfers aan toe en van daaruit groeien naar een data-gedreven organisatie. De hamvraag is, wat er dan met de mensen gebeurt. Terugkijkend zegt Gooitzen Boonstra: „Die sterke verandering heeft een proces op gang gebracht waardoor we ons anders zijn gaan opstellen. De bevlogenheid is sterker dan ooit, bij iedereen. We weten heel goed waarom we doen wat we doen en wat we daarvoor nodig hebben. Mensen zijn zich sterker gaan ontwikkelen, er is ruimte gekomen voor groei, mensen staan in hun kracht. Ik geloof er in dat je schaalgrootte nodig hebt om ruimte te bieden aan nieuw initiatief en creativiteit. De bevlogenheid
die we nu weer in huis hebben, horen we terug van onze klanten en dat stemt vrolijk.”

Nuchterheid

„Door de interne verandering begrijpen we veel beter wat verandering betekent voor onze klanten. De kernwaarden die we hebben geformuleerd, is de uitkomst van een proces van onszelf, van allereerst de vijftien vennoten en daarna van al onze mensen, 220 in totaal. Betrokken, eerlijk,
vertrouwen, kwaliteit en puur zijn woorden die we vanuit onze Friese nuchterheid zelf hebben bedacht, omdat ze ons iets doen, omdat ze ons en ons werk typeren en betekenis geven”, blikt Gooitzen Boonstra terug. Kansen voor specialisten Jullie zijn de grootste accountant van Friesland
met zes kantoren. Automatiseer je dat naar één plek? Ronald de Jong: „We hebben die zes kantoren omdat we geloven dat we die nodig hebben om dichtbij al die ondernemers te zitten en dicht op al de netwerken. Zeker vanuit de controle geloof ik heel erg in de mensen die je daarbij nodig hebt, vaste mensen ook vooral, omdat je het samen doet met de klant. Als vennoot wil ik er bij zijn om als ondernemer met de ondernemer aan tafel te zitten en wil ik niet ieder jaar met nieuwe mensen aankomen. Het draait om vertrouwen, het contact en de kwaliteit. Schaalgrootte heb je ook in die zin nodig, zeker omdat we een breed scala van MKB- bedrijven bedienen.”

Bewust zelfstandig

„Een aantal processen zal nog verder automatiseren en juist dat schept kansen voor onze mensen en voor nieuwe mensen. Twee jaar geleden hebben we de eerste stap gezet naar een meer data-gedreven organisatie: dat vergt specialisme van mensen die met hun kennis en creativiteit bijdragen aan de volgende stap. De complexiteit van wetten, regels en kennis brengt meer specialisme met zich mee, Bentacera is in staat door haar schaalgrootte mensen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en te groeien in specialisaties binnen de organisatie.” Bewust zelfstandig Boonstra: „Die schaalgrootte en ruimte beantwoordt ook aan de nieuwe generatie mensen die we nodig hebben in dit vakgebied. Door in te zetten op een sterk sociaal media- beleid, spreken we ook andere mensen aan, die met kennis van andere opleidingen dan gebruikelijk in de
accountancy naar ons toe komen. Dat sterkt me in de overtuiging dat we voor de komende jaren relevant zijn. Verandering vereist leiderschap, ook één van de kennisvelden waarop we uitbreiden. Ondernemers die we op leiderschapstrainingen bij elkaar hebben, herkennen elkaars eenzaamheid en de behoefte de zoektochten binnen verandering met elkaar te bespreken. Vanuit de vertrouwensband die we van oudsher met onze klanten delen, kun je nieuwe wegen in slaan.”

Niet uitbreiden

Nu zelfstandig, straks zelfstandig? „Ja, we zijn de grootste van Friesland en we hebben niet de behoefte verder uit te breiden. Dit is waar we ons thuis voelen, waar we de netwerken kennen en begrijpen wat er gebeurt. Het gaat niet om groei, het gaat om verdieping van de inhoud, betekenis geven en waarde toevoegen aan je klanten”, zegt Gooitzen Boonstra, waarop Ronald de Jong aanvult: „Het gaat er om de tijd te nemen om te doen waar we goed in zijn op onze eigen wijze. Daarhoort bij dat we bewust zelfstandig blijven.”

Geplaatst op: 13 november 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *