Zelf aan de bak om water schoon te houden

Zelf aan de bak om water schoon te houden

Zelf aan de bak om water schoon te houden

We zijn in Nederland gewend om altijd en overal veilig, schoon en betaalbaar water te hebben. Om dat zo te houden is er werk aan de winkel. NoordZ sprak met de Groningse en Drentse organisaties, die ervoor zorgen dat wij iedere dag schoon water uit de kraan ontvangen. Conclusie: we moeten zelf bijdragen aan schoon drinkwater.

NOORDZ BRANDED

Waar ons drinkwater vandaan komt, vragen we ons zelden af. Water is er in Nederland altijd en het is schoon en veilig. De drinkwaterbedrijven van Groningen (Waterbedrijf Groningen) en Drenthe (WMD) halen ons drinkwater uit natuurlijke bronnen in waterwingebieden en uit oppervlaktewater.

Stad Groningen en omgeving gebruiken water uit de Drentsche Aa. Dit beekwater is kwetsbaarder dan grondwater, omdat het makkelijker vervuild kan raken. De provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en WMD werken samen met natuurorganisaties, gemeenten, agrariërs en inwoners om verontreiniging van en bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in ons water tot een minimum te beperken.

Samenwerken aan betere waterkwaliteit

Nederland is een dichtbevolkt land, waar we bovenop ons water leven en werken. Het is zaak dat we duurzamer gaan zorgen voor omgeving en bodem, want ook een kleine druppel vervuilende stof heeft al invloed op de kwaliteit van het water dat we gebruiken. Geneesmiddelen, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen van boeren, bedrijven en bewoners kunnen uiteindelijk terechtkomen in ons water. Water is een kringloop: wat wij er niet in stoppen als vervuiling, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. In iedere kringloop moet je samenwerken voor het beste resultaat.

Gelukkig zijn er veel dingen die we met z’n allen kunnen doen. Overheden, bedrijven en boeren werken intensief samen om vervuiling tegen te gaan. Boeren verbruiken door effectievere methoden minder gewasbeschermingsmiddelen of leggen spuitvrije zones of akkerranden aan, waardoor deze middelen minder snel in het oppervlaktewater terechtkomen.

Op bedrijventerreinen mogen sinds kort al geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden en ook voor gemeenten geldt, dat ze moeten zorgen voor andere manieren om straten, pleinen en trottoirs onkruidvrij te houden.

In en om het huis

Ook in en om het huis kun je redelijk makkelijk toe met minder of geen voor het milieu schadelijke stoffen. Bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk bestrating aan te leggen in de tuin op plekken waar je toch niet loopt. Minder bestrating vergt minder middelen om onkruid weg te spuiten. Waar je in je tuin of op je erf niet loopt of rijdt, kun je bestrating makkelijk vervangen door borders met planten. Hoe voller een border is, hoe minder onkruid je hebt.

Onkruid tussen de tegels kun je voorkomen door regelmatig je straatje schoon te vegen, zaden krijgen zo geen kans te ontkiemen. Dit is een eenvoudige manier om onkruid te weren zonder chemische middelen. Toch liever gemakkelijk onkruid verwijderen? Gebruik dan een brander in plaats van een onkruidverdelger.

Hoe bewuster wij met z’n allen omgaan met onze directe omgeving en onze bodem, hoe schoner het water blijft. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Zo houden we zelfs voor onze kinderen en kleinkinderen het (drink)water schoon en betaalbaar.

Over hoe ’t anders kan en wat je verder allemaal zelf kunt doen valt van alles te lezen op www.zonder­is­gezonder.nl en op de nieuwe website www.onzedrentscheaa.nl.

Foto: Aerophoto Eelde

Geplaatst op: 10 oktober 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *