Leren ondernemen in de minor De Noorderlingen

Leren ondernemen in de minor De Noorderlingen

Leren ondernemen in de minor De Noorderlingen

Ondernemen moet in je bloed zitten. Een achterhaalde uitdrukking? Er wordt in elk geval op de hogescholen de indruk gewekt dat het niet alleen om persoonlijke eigenschappen hoeft te gaan.

De vier noordelijke hogescholen begonnen vier jaar terug ondernemersminor De Noorderlingen. Kun je leren ondernemen op school? Ja. Een monoloog van Eelco Bakker, oprichter en aanjager van De Noorderlingen:

„Ik geloof niet zo in de mythe van de ondernemer die nooit zijn school heeft afgemaakt en puur op talent zijn zaak opbouwt. Er zijn er vast die dat doen. Maar die zijn de uitzondering op de regel. Dat betekent niet dat iedereen ondernemer kan worden. Het moet wel in je zitten.

Bij de selectie van kandidaten voor de Noorderlingen kijken we daar heel erg naar. Je concept moet goed zijn maar daar kunnen we aan schaven. Je houding, dat is iets anders. Je moet de ambitie hebben. Flexibel kunnen zijn. Na de eerste intake testen we ze. ‘Praat deze week maar eens met twintig klanten’, geven we ze dan mee. Wie dat lukt, kan verder in het programma. Maar als ze met lege handen terugkomen, omdat er niemand reageerde op hun Facebook-oproepje, dan weten we genoeg.

Topminor

Voor studenten die echt willen ondernemen hebben we deze Topminor opgezet. Ik heb het vier jaar geleden voorgesteld aan de hogescholen als aanvulling op hun bestaande aanbod. De minors gericht op ondernemen die er tot dan toe waren, waren heel erg gericht op de vraag ‘is ondernemen iets voor mij?’ Voor een deel van de studenten is dat voldoende. Maar de studentondernemers die ik in die tijd ontmoette, zeiden tegen mij: Dat weet ik al lang, nu wil ik weten hoe het moet. Daar helpen we ze bij De Noorderlingen bij. En dat is best pittig voor ze. Het gaat heel diep. Het gaat niet alleen om je onderneming maar vooral ook over jezelf. We houden heel veel intervisiebijeenkomsten. In de groep maar ook individueel kijk je naar jezelf en naar elkaar. Wat kan er beter? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? En wij zitten daar als team bovenop. Als je al drie weken hetzelfde vertelt, dan is het tijd voor actie. Want dan sta je stil.

Uiteindelijk zijn er ook altijd afvallers. Een op de tien maakt de minor niet af. Uit eigen overweging of omdat wij zeggen dat het beter is om te stoppen. Je kan dit niet alleen voor de studiepunten doen. Het grootste probleem waar de deelnemers tegenaan lopen is focus. Dat is iets wat ze echt aan moeten leren. Ze denken na over het ontwerp van het visitekaartje terwijl hun businessmodel nog niet scherp genoeg is. Dan is het goed als je begeleiders om je heen hebt die zeggen: Wat is nu je prioriteit?

Oplossing

Waarom die focus zo lastig is? Veel ondernemers, ook onze studenten, beginnen te denken vanuit de oplossing. Ze hebben een idee en dat moet de markt op. Het half jaar dat ze deze minor doen, gaan we daarmee aan de slag. En draaien we het om. Je moet denken vanuit het probleem, volgens de lean startup methode. We sporen ze aan om klantonderzoek te doen. Zitten klanten wel te wachten op jouw oplossing? Is het probleem dat je ermee oplost eigenlijk wel groot genoeg? En als je dat helder hebt, ga je het in het klein testen. Niet achter de computer maar buiten.

Eigenlijk wijzigt in dat half jaar ieder plan. Bijna niemand komt met hetzelfde idee naar buiten als toen hij erin ging. En daar is deze minor ook voor bedoeld. Om heel scherp na te denken over je businessplan en je verdienmodel en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Voor jonge ondernemers is dat vaak heel lastig omdat ze overtuigd zijn van hun eigen ideeën.

Studentenkamer

Dat is wel wat De Noorderlingen zo sterk maakt. Als je dit allemaal op je eigen studentenkamer gaat uitwerken, dan ben je veel langer bezig. Zal je fouten maken, die te vermijden zijn. Wij brengen een ondernemer en zijn idee in een stroomversnelling. En ook dan ga je natuurlijk wel eens onderuit. Maar dan hebben we ook de coaches en docenten die je helpen te analyseren wat er nou misging, zodat je er ook van leert.

Bovendien hebben we een gigantisch netwerk van noordelijke ondernemers om ons heen verzameld. We koppelen de studenten ook aan een van hen, zodat ze kunnen klankborden. Maar we werken bijvoorbeeld ook met Trip Advocaten, zij vertellen de studenten over de juridische kant van ondernemen. De Rabobank helpt bij financiering, Deloitte bij de accountancy.

Schoolsysteem

Als je daar al direct een ingang hebt, dan scheelt dat als beginnend ondernemer natuurlijk ontzettend veel. Waar we zelf tegenaan lopen is dat we in een schoolsysteem zitten. Dat botst nog wel eens met ondernemen. Dat geldt voor de studenten ook. Ze krijgen heel veel vrijheid. Ze hebben ongeveer anderhalve dag in de week contact met docenten, coaches en mede studenten en de rest van de tijd moeten ze aan hun bedrijf besteden. Dat is wel lastig als je de jaren daarvoor in de strakke schema’s van de school zit. Dan moet je de motivatie echt uit jezelf halen.

Voor onszelf is het moeilijk omdat je het in de mal van cijfers moet gieten. Hoe waardeer je het werk dat een student doet? Voor ons is een succesvolle onderneming niet per se een tien. Waar we naar kijken is de ontwikkeling die je doormaakt als ondernemer. Wat dat betreft kan het ook zo zijn dat het niks wordt met je bedrijf en je toch een hoog cijfer krijgt. Omdat je veel over jezelf geleerd hebt en door de ondergang van je oorspronkelijke idee nu wel weet welke kant je op moet.

De afgelopen vier jaar hebben er een kleine honderd studenten meegedaan aan De Noorderlingen. Van hen is 75 procent nog actief als ondernemer. Soms met het bedrijf dat ze in de minor hebben opgezet, soms ook met iets nders. Het heeft tot nu toe ongeveer tachtig arbeidsplaatsen opgeleverd en dat blijft groeien. Eigenlijk zijn we zelf ook een onderneming die een stap verder moet zetten. De vraag is groter dan we nu aankunnen. De begeleiding van de studenten is best wel intensief. Als je dat goed wilt doen, hebben we meer mankracht nodig. Het piept en kraakt nu.”


Dit artikel verscheen op donderdag 15 juni 2017 in ons magazine NoordZ. Magazine nabestellen?

Foto: Pepijn van den Broeke

Geplaatst op: 19 juni 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.