Biblionet werkt aan digitaal vaardig Drenthe

Biblionet werkt aan digitaal vaardig Drenthe

Biblionet werkt aan digitaal vaardig Drenthe

Boeken lenen doe je in de bieb. Diezelfde bibliotheek geeft ook basiscursussen op taal en digitaal gebied, omdat zo’n veertig procent van de inwoners van Drenthe grote moeite heeft met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe vertelt wat de bieb van nu betekent. 

NOORDZ BRANDED

Alles lijkt te veranderen, behalve het grote aantal mensen dat niet of heel moeilijk kan lezen, schrijven of digitaal zelfstandig is. Laaggeletterdheid is nog steeds een groot probleem in Drenthe en zonder de basis van taal en digitale vaardigheden kom je niet goed mee in werk, inkomen, gezondheid en welzijn.

Die basisvaardigheden staan centraal in de doelstelling van de bibliotheken: educatie, digitalisering, je maatschappelijke rol serieus nemen en ontmoeten in de bieb, op scholen en in bedrijven. ,,Op de Bedrijvencontactdagen in Assen stonden we voor het eerst met een stand en we waren verbaasd over de hoeveelheid bedrijven die informatie vroegen over ons cursusaanbod. Zij wisten nog niet dat we er ook zijn voor werkgevers en werknemers. Gelukkig herkennen zij dat niet alle werknemers digitaal vaardig zijn en willen dat graag met ons oplossen.”

200.000 mensen op achterstand

Even voor de duidelijkheid, is Biblionet ook een bibliotheek? Lammie van der Tuuk, bibliotheekmanager Noord-Oost Drenthe van Biblionet legt het uit: ,,Drenthe heeft drie steden met een eigen bibliotheek: Assen, Emmen en Hoogeveen. In negen andere gemeenten werken de bibliotheken samen in Biblionet Drenthe. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: mensen digitaal vaardig maken, zodat ze met succes kunnen leven en werken in onze informatiemaatschappij.”

,,Je succes wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent om informatie op te doen, kennis te ontwikkelen, te kunnen lezen en zelfstandig om te gaan met informatie- en communicatietechnologie, dus digitaal vaardig bent. Dat klinkt logisch, maar er zijn heel veel mensen die dat niet zelfstandig kunnen en daarom werkt de bieb voortdurend aan het verbeteren van die basisvaardigheden. En dat is hard nodig, want in Drenthe is de laaggeletterdheid dertien procent en is 40 procent van de mensen digitaal niet vaardig. Dat betekent zestigduizend laaggeletterden en bijna tweehonderdduizend mensen in Drenthe die digitaal niet mee kunnen komen, terwijl onze maatschappij steeds complexer wordt en digitaal steeds meer kennis wordt vereist.”

De overheid moet beter faciliteren

,,Het is een schande als je bedenkt hoeveel mensen een achterstand hebben en dat zijn niet alleen vluchtelingen of oudere mensen. Steeds meer jongeren en werknemers zijn digitaal onmachtig. Formulieren, werkbriefjes of belastingformulieren: digitaal invullen is voor een hele grote groep mensen niet te doen. Het is te ingewikkeld voor ze, ze begrijpen de taal niet, ze begrijpen de systematiek niet en wij maken ook veel informatie taalkundig te ingewikkeld.”

,,We denken dat iedereen digitaal vaardig is door het massale gebruik van smartphones. Het is éen van de grootste fouten die we maken. Met participatie heeft de overheid bedacht dat we onszelf meer en beter moeten redden, de vraag is of ze dat ook faciliteert. De basis van lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn is een voorwaarde voor zelfstandigheid, die ontbreekt bij tienduizenden mensen in Drenthe. Vanaf dit jaar zegt de overheid, ‘we gaan volledig digitaal communiceren’, maar de vraag of iedereen dat aankan is niet gesteld, laat staan beantwoord.”

Brede betekenis bibliotheek

,,De bieb van nu is ook de e-bieb, waar we iedereen die dat wil kennis laten maken met de digitale overheid en digitalisering in bedrijven. Van ons allemaal wordt verwacht dat we privé en zakelijk alles online regelen. Dus leren we in onze cursussen hoe je uit de voeten kunt met die digitale overheid of het digitale werk binnen je bedrijf en dat kan in de bieb, in je bedrijf of een andere locatie, ook met cursussen op maat.“

,,We werken samen met gemeenten, instellingen en bedrijven en de Stichting Lezen & Schrijven, hebben in bijna alle bibliotheken een Taalhuis en taalambassadeurs, die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het betekent om te kunnen lezen en schrijven. Het uitgangspunt is ‘wat wil jij leren op taalgebied, waar heb jij behoefte aan’, met die benadering spreken we mensen en bedrijven aan en helpen ze verder.”

,,We scholen veel in dit land, maar slaan de basis over. Daarin speelt de bieb een grote rol met het onderwijs en anderen om basisvaardigheden aan te leren en te versterken. We blijven boeken uitlenen en de openbare plek om informatie en kennis op te doen. Daarnaast geven we training in leren lezen, stimuleren we kinderen met hun scholen in taalonderwijs en leren we werknemers in bedrijven digitaal vaardig te worden.”

,,De bibliotheek is er omdat je zonder taal en digitaal niet mee kunt in werk, inkomen, gezondheid en welzijn. Bel ons of kom langs als we jou of je bedrijf daarmee kunnen helpen, wij weten wat het betekent, want taal zit in onze genen!”

Geplaatst op: 5 juni 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.