Verrekijker in de subsidiejungle

Verrekijker in de subsidiejungle

Verrekijker in de subsidiejungle

Ze zijn er, liggen voor het oprapen soms. Subsidies wachten in alle soorten en maten op de plank. Maar kom er maar eens op, kom er maar eens achter. Een helikopterview is vaak nodig om de mogelijkheden te zien. En zo’n view op je eigen bedrijf, heeft bijna niemand. Daar heb je iemand anders voor nodig.

Het is een kwestie van fileren, van combinaties zoeken, van mogelijkheden zien. Én van je wegen kennen in de subsidiejungle. Welke ondernemer heeft de tijd en kennis om dat te doen? Zeker in het MKB zijn die er hoegenaamd niet. En wie niet uitkijkt, laat als gevolg heel veel geld liggen.

ASBR Subsidium

ASBR Subsidium is één van de grotere partijen in het Noorden als het gaat om hulp bij subsidieaanvragen. Vele miljoenen peuterde het bedrijf, onderdeel van ASBR, al los voor zo’n 700 kleinere en grotere bedrijven. ,,Wij weten wat wel en niet kan, wat er mogelijk is’’, vertelt directeur Monique Alberts. ,,Welke potjes nog niet leeg zijn, welke nieuwe potjes er aankomen, welke hard gaan, welke niet.’’

Dat zijn er nogal wat. Vanuit het Rijk, vanuit Brussel, vanuit lagere overheden. En dan nog tal van stichtingen, verbanden, fondsen en organisaties. ,,Omdat wij al sinds 1991 serieus hiermee bezig zijn, hebben we bij alle loketten relaties. Dus krijgen we seintjes als er dingen veranderen.’’

Jazeker, je hebt gewoon websites waar alle subsidieregelingen onder elkaar staan. ,,Maar dat zijn er dan zo veel, dat er nog geen overzicht is. Nog afgezien van dat het een specialistisch oog vereist om te zien waar een onderneming wel en niet voor in aanmerking komt.’’

Fileren dus. Daar begint het vaak mee. Zo zeker als een ondernemer weet dat zijn bedrijf een eenheid is, zo anders kijken de adviseurs van ASBR Subsidium ernaar. En dan kan het zo maar zijn dat een bepaald onderdeeltje van een onderneming in aanmerking komt voor – bijvoorbeeld – een innovatiesubsidie. Of een loonkostenregeling, of een kennissubsidie, of één van al die andere regelingen.

,,Wij kijken van bovenaf naar een bedrijf en zien andere dingen. We weten natuurlijk ook welke subsidies er bestaan en dus waarnaar we op zoek zijn. Zeker Noord-Nederland kent veel interessante regelingen. Maar ook die worden te weinig benut, omdat ze gewoon niet bekend zijn.’’

Is dat de schuld van de subsidieverstrekkers? Nee. Zij hebben als primaire taak geld te verstrekken en aanvragen te toetsen aan de regeling, niet ermee de boer op te gaan. Het is aan ondernemers zelf om te zoeken en vinden wat waar kan. Omdat dat heel veel tijd kost en dan nog het resultaat niet gegarandeerd is, kan een partij als ASBR Subsidium al snel uit.

No cure no pay

Net als veel concurrenten werkt het in Hoogezand gevestigde kantoor vooral op basis van no cure no pay. Lukt het om een subsidie vrij te krijgen, dan krijgt ASBR Subsidium daar een percentage van als gage. Lukt het niet, dan krijgt zij niets.

De inschatting van de kans op succes is daarom van levensbelang voor het bedrijf. ,,Daar zijn we door onze lange ervaring steeds beter in geworden. Maar het gebeurt ons ook af en toe dat we zeker denken te weten dat we wel subsidie kunnen krijgen, maar dat het toch niet lukt. Vaak omdat er aanvullende regels opduiken die eerder niet bekend zijn gemaakt. Dat is jammer, maar het hoort erbij.’’

Het gaat niet alleen om de aanvraag van subsidie. Dat is maar een deel van wat het Hoogezandse adviesbureau doet. ,,Die hele aanvraag duurt minimaal 4 maanden, maar we hebben ook subsidieverwervingsprocessen die totaal meer dan 3 jaar duurden. We zijn in het voortraject al druk met onderzoeken of een subsidieaanvraag haalbaar is. Maar we zorgen er daarna ook voor dat de rapportages en controles goed verlopen, zijn betrokken tot het geld ècht op de rekening staat van de klant. Bij een subsidieverlening hoort ook altijd dat de verstrekker later kan controleren of het geld echt op de juiste manier is ingezet. Als je als onderneming niet door die controle komt, dan heb je pas echt een probleem. Dan is het terugbetalen geblazen. En wij begrijpen heus wel dat zeker MKB’ers niet veel tijd hebben om de onderliggende stukken goed voor elkaar te hebben. Daar helpen wij dus mee.’’

Innovatie

Innovatie is zo’n modewoord dat op heel veel subsidiepotjes geplakt zit. ,,Je hebt bijvoorbeeld de Kennis en Innovatiesubsidie (KEI) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dat is een heel bruikbare en populaire regeling, die op 1 juni nog beter bereikbaar wordt. Wat vorig jaar hard liep, was Groningen op Voorsprong, een regionale subsidie voor scholing en om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Versneller Innovatieve Ambitie van het SNN, de landelijke regeling WBSO en vele Europese regelingen voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteitsbevordering van personeel.’’

Het mooie is dat die subsidies niet zelden te stapelen zijn. Voor eenzelfde bedrijfsonderdeel wil het rijk wel subsidie verlenen, maar ook provincie en een ander fonds. Bijvoorbeeld. ,,Dat zijn dingen die soms kunnen ja. Dat moet je maar weten. Elk jaar worden er wel weer regels en regelingen aangepast. Dat is ons werk hè? Altijd op de hoogte blijven.’’

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Geplaatst op: 26 mei 2017

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.