Ruimte voor koe en weidevogel

Ruimte voor koe en weidevogel

Ruimte voor koe en weidevogel

Reijer den Hartog in Kollum combineert een groot melkveebedrijf met weidevogelbeheer. ,,En niet alleen voor het geld.” Zeventien jaar boert Reijer den Hartog nu in Friesland.

door Dirk van der Meulen

Met zijn ouders kwam hij over uit het Gelderse Elst, waar ze uitgekocht waren vanwege de aanleg van de Betuwelijn. Met 80 koeien streken ze neer op een boerderij met 80 hectare tussen Kollum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. ,,Friesland gaf ons alle ruimte om te groeien”, verklaarde Den Hartog gisteren bij een bijeenkomst op zijn melkveebedrijf van het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. Dat mag gerust een understatement genoemd worden, want het bedrijf dijde in rap tempo uit naar 500 koeien, 300 hectare land en vier medewerkers. Door het extensieve karakter van het bedrijf in de eerste jaren, sloot Den Hartog voor de veraf gelegen en minder rendabele weilanden beheerspakketten af voor weidevogels.

,,Een geheel nieuwe ervaring, want in Elst hoorde ik nauwelijks vogels, wist ik een kievit niet te onderscheiden van een scholekster terwijl hier in Friesland de liefde voor de weidevogels in de genen zit.” Maar ondanks de schaalvergroting van het bedrijf en het feit dat de koeien het jaarrond op stal staan, bleef de weidevogel een onderdeel in de bedrijfsvoering. Circa 30 hectare valt onder zwaar beheer met kruidenrijk grasland en plasdrasgebieden. Daar gaat de weidevogel voor de koe. Daarnaast vindt op 45 hectare intensieve nestbescherming plaats, met hulp van de vogelwacht Kollum. Voor deze werkzaamheden en vanwege geringere voeropbrengsten ontvangt Den Hartog circa 35.000 euro aan Europese subsidie.

,,Zou je zonder dit geld ook aan weidevogelbeheer doen?”, vroeg Willem Veenstra uit Boornbergum na de tocht per boerenkar door de vogelweilanden.. ,,Ja”, zegt Den Hartog na enige aarzeling. ,,Bij het maaien zal ik altijd op de nesten en de kuikens blijven letten en van de kruidenrijke graslanden is een prima kwaliteit voer te winnen voor het jongvee. Maar ik zal wel minder werk steken in de plasdras-weilanden. Die regels zijn veel te strikt en te bureaucratisch. Er moet 5 centimeter water staan, is dat niet het geval, dan word je stevig gekort.” Boyen de Boer, voorheen boer in Stiens, stelde dat er veel meer mogelijheden zijn voor weidevogels in Friesland als boeren en natuurorganisaties samen optrekken met landhuur en plasdras. Ook zijn er volop mogelijkheden langs nieuwe wegen. ,,Neem nu de haak om Leeuwarden. Er zijn hele brede sloten aangelegd. Waarom niet wat meer plasdrasgebieden voor de weidevogel?”

Bron: Leeuwarder Courant.

Geplaatst op: 7 mei 2016

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *